Spolek za ochranu Křeslic

Spolek jsme založili dne 20. prosince 2021, protože pochybujeme o postupu dnešního vedení MČ Křeslice byť je vybavené penězi, právníky a úřední mocí.

Pro začátek jsme museli připravit webové stránky a připravit se i na to, že bude obtížné komunikovat s orgány veřejné moci o plánovaných stožárech v Křeslicích .  Začínáme mít pocit, že se český občan stal jen přehlíženým číslem, jehož práva zakotvená v ústavním pořádku jsou likvidována s odůvodněním "veřejné" stavby".  Ve skutečnosti jde o mazané úspory státního kolosu, které zaručí dobré bydlo a tučné odměny státních úředníků a státních manažerů na úkor občanů Křeslic. Nehodláme se s tímto stavem smířit.

Vedení spolku

Statutárním orgánem spolku je v souladu se stanovami jeho předseda: Rudolf Mládek

Ve výboru spolku jsou místopředsedy : František Ryba a Jiří Austerlitz

Kontrolní komise má tři členy: Barbara Horká, Pavel Bečán. Danuše Mládková


Seznam členů je dle stanov spolku neveřejný.  


 

Rudolf Mládek
Rudolf Mládek
František Ryba
František Ryba
Jiří Austerlitz
Jiří Austerlitz


Členské poplatky spolku

Příspěvky členů byly stanoveny členskou schůzí dne 24.února 2022. 

Noví členové, kteří do spolku vstoupí po 31.3.2022 mají termín úhrady členského příspěvku 14 dní po přijetí do spolku.

Členem se může stát jakýkoliv občan starší 18-ti let, o přijetí nového člena rozhoduje podle stanov výbor spolku. 


 

 

NAŠE NABÍDKA

Výhody členství

Upřímně je jenom jedna. Budete se moci podílet na tom, aby, pokud bydlíte v Křeslicích, byly chráněny Vaše zájmy a naše společné zájmy o životním prostředí kolem nás. Kdo se nestará, jenom prodělá. A nejde tu jenom o peníze, jde o kvalitu našeho života.


 

  • Vstup na vybrané články
  • Možnost publikovat svůj názor
  • Účastnit se dění ve spolku
  • Účastnit se akcí spolkem pořádaných
  • Atd.

Staňte se naším členem