A znovu: Víte jak volit?

22.08.2022

Na četné dotazy znovu uveřejňujeme:

Křížkování místo kroužkování

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo kroužkování se totiž křížkuje.

Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran. Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí.

Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty. Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva. Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.

Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají. Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný.

MY ZA KŘESLICE - (ZDROJ: https://www.e15.cz/komunalni-volby-volebni-system-termin-kdy-budou)