Zelené (a stále hodně podivné) kmotrovsko-šibalovské Křeslice

08.09.2022

K námi zveřejněnému článku dne 6.5.2022 o tom, že zastupitelé v roce 2018 podivně rozhodovali na základě jakýchsi neprůkazných a nedoložených příslibů developera, jsme obdrželi reklamaci některých současných zastupitelů z OKOLO KŘESLIC, že s tímto hlasováním nemají nic společného. Jistěže nemají. 

Škody nadělali níže uvedení poté, co jim tehdejší starosta TREFNÝ doslova navěšel bulíky na nos (a nebo si vzájemně dojednali jiné výhody?). Odsouhlasit zásadní změnu bez smlouvy o smlouvě budoucí nebo právně závazného memoranda je totiž tak neobvyklé, že to až zaráží.


Hlasování proběhlo dn
e 11.6.2018 PŘED volbami v roce 2018 v podstatě v závěru volebního období. A kdo byl v tomto zastupitelstvu, které tehdy tak podivně rozhodlo?

Byli to zejména tito lidé:

Martin Trefný, starosta MČ, Křeslice, Ing. Anna Smutná, Ing. Eva Šplíchalová, Milan Kozel, Ing. Jitka Pfeifferová, Zuzana Bidrmanová a další. (zdroj: https://www.idnes.cz/volby/komunalni/2014?t=4&o=1&o2=CZ0100&o3=538400)

Ing. Anna Smutná, Ing. Eva Šplíchalová, Milan Kozel, Ing. Jitka Pfeifferová, Zuzana Bidrmanová znovu letos kandidují za seskupení ODS a Společně za Křeslice.


OPRAVDU JIM ZNOVU DÁTE SVŮJ HLAS?


zdroj: https://www.idnes.cz/volby/komunalni/2014?t=4&o=1&o2=CZ0100&o3=538400