Zastupitelé Křeslic nám zaslali své  vyjádření

28.02.2022

REZIGNACE STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KŘESLICE

Vážení spoluobčané,

na jednání zastupitelstva naší městské části dne 24. 2. 2022 rezignoval na svou funkci současný starosta Martin Trefný. Důvody svého jednání zastupitelstvu obce nesdělil, my jako členové opozičního hnutí toto rozhodnutí respektujeme. S ohledem na skutečnost, že pan Trefný hodlá, dle svého vyjádření, nadále vykonávat mandát zastupitele, poměr sil v zastupitelstvu městské části se nemění.

My zastupitelé zvolení za spolek OKOLO KŘESLIC tuto věc bereme na vědomí a předpokládáme, že vítězné uskupení z posledních voleb SPOLEČNĚ PRO KŘESLICE ve svých řadách najde vhodného kandidáta na starostu, který bude schopen svou funkci vykonávat do dalších voleb.

Prohlašujeme, že jsme připraveni podpořit takového kandidáta, který bude zodpovědně spravovat agendu obce a především se bezodkladně a účinně začne zabývat dlouho neřešenými strategickými úkony, které pomohou odvrátit nebezpečí znehodnocení majetků a životního prostředí obyvatel Křeslic. Jsme nadále připraveni spolupracovat a doufáme, že touto změnou se změní atmosféra na radnici a naše nabídka pomoci začne být přijímána.

Zastupovat starostu po jeho rezignaci bude místostarosta, pan Tomáš Párys a to po dobu, než zastupitelstvo zvolí nového starostu.

Ze strany místostarosty očekáváme neprodlené svolání zastupitelstva s jediným bodem - volba starosty Mě části Křeslice.

Očekáváme, že budeme přizváni jako svědci k předání agendy starosty, kterou je nutné převzít neprodleně a protokolárně.

Věříme také, že pan místostarosta si je vědom odpovědnosti, která po nenadálém odchodu pana Trefného na něj padá, především proto, že právě v tuto chvíli se obce dotýkají nově rozběhnutá povolovací řízení ke stavbě stožárů vysokého napětí. Tato stavba se bude extrémně dotýkat obyvatel Křeslic. Hrozí velké nebezpečí prodlení některých úkonů, které je nutné činit ve zkráceném řízení.

Optimistky věříme, že tato změna povede k efektivnější komunikaci v rámci zastupitelstva a zejména směrem k občanům.

Zastupitelé za OKOLO KŘESLIC

Roman Mokoš

Jan Halamka

Viktor Novotný

Jaromír Šimek

Spolek za ochranu Křeslic děkuje za poskytnutí prohlášení, neboť je nepochybné, že chod úřadu MČ Praha - Křeslice se nesmí zastavit a stejně tak nesmí být ohrožena práce zastupitelů. O tom, že máme poslední šance zastavit proces výstavby stožárů ČEPS a PRE asi nikoho moc přesvědčovat nemusíme.