Žádost o zveřejnění textu:

13.08.2022

Text:

" Čestně prohlašuji, že jsem si z peněz MČ Praha - Křeslice na konání akcí nic neponechal a vše řádně vyúčtoval. Hlasování o přidělení dotace proběhlo řádně, po poradě s kolegy zastupiteli, kdy mé hlasování neodporovalo jednacímu řádu MČ Praha - Křeslice, ani nebylo v rozporu se z.č. 131/2000 Sb. (o hl.m.Praze).

Mgr. Jan Halamka"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POŽADAVKU NA PŘETIŠTĚNÍ ČLÁNKU NEMŮŽEME S OHLEDEM NA AUTORSKÁ PRÁVA VYHOVĚT

Link. https://www.prahain.cz/politika/hlubucek-v-malem-politik-odhlasoval-penize-spolku-jehoz-je-sam-predsedou-nic-jsem-z-toho-nemel-vysvetlil-7786.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poznámka osobní: Ani vedení Spolku za ochranu Křeslic ani kandidáti MY ZA KŘESLICE si nemyslíme, že by se náš soused na akcích MČ Křeslice nezákonně obohacoval.