Z dopisu na odbor ÚR magistrátu hl.m.Prahy vyjímáme:

06.01.2022

Pro naše členy alespoň ve zkratce rychlá informace.

"Jde o plán s následkem vzniku škody velkého rozsahu (§ 138 odst. 1, písm.e trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterou zde důvodně předpokládám, a která nepochybně bude důsledkem zatím plánové výstavby neobhajitelných monstrózních stožárů v režii ČEPS a.s. v rezidenční čtvrti MČ Praha - Křeslice. Zvolit takové řešení, navíc ještě blíže k rodinným domům v MČ Praha - Křeslice, pokládám za naprostý plánovací nonsens.

K otázce urbanistické asi i laik pochopí, že stavět obdobné stožáry na Václavském náměstí nebo na nádvoří pražského Hradu by každý pokládal za čiré šílenství. Věřím tedy, vážený pane řediteli, že tytéž obludné stavby vedle rodinných domů v rezidenční pražské městské části Křeslice jsou pro OVM nepřijatelné, stejně jako jsou nepřijatelné pro křeslické občany a náš Spolek za ochranu Křeslic.

Z věci samé proto dovozuji zlý úmysl ex tunc s cílem získat ekonomické výhody bez ohledu na zde žijící občany České republiky. Pro svůj názor si dovolím se opřít o stanovisko, resp. poznámku, OCP MHMP (sp.zn. S-MHMP 1819736/2021 ze dne 30.11.2021), které souhlasí v tom směru, že záměr V415/495 představuje velmi výrazný prvek v území a jistě ovlivní i urbanismus dotčených lokalit. Slovo "výrazný" si dovolím nahradit slovem "negativní".

Odesláno 4.1.2022 podepsán předseda spolku Rudolf Mládek