Víte jak volit v MČ Křeslice? 

24.06.2022

Malý stručný návod pro všechny:

Jak upravit volební lístek?

Upravit volební lístek lze třemi způsoby - malými křížky, velkým křížkem a pak kombinací.

Malé křížky

Takzvanými malými křížky volíte jen jednotlivé kandidáty. Komu chcete dát hlas, označíte křížkem čtvereček u jeho jména. Volič má tolik hlasů, kolik je členů daného zastupitelstva. Pokud zakřížkuje více kandidátů, je hlasování neplatné. Pokud méně, hlasování platí, ale je jen na vás, zda chcete svou možnost hlasovat nevyužít a nechat ji částečně propadnout. Pokud přidělíte křížek straně a zároveň jejím kandidátům, hlas je platný pouze pro stranu.

Příklad: Vaše obec má 13 zastupitelů. Volič má tedy k dispozici maximálně 13 křížků, které může libovolně rozmístit. Hlas pak dostanou všichni označení kandidáti.

Velký křížek

Velký křížek slouží pro voliče, kteří jsou plnohodnotně spokojeni s kandidátkou jedné strany (koalice, sdružení nezávislých kandidátů, ...). V takovém případě označíte velký čtvereček v záhlaví sloupce vámi zvolené strany.

Důležité je si uvědomit, že v tomto případě dáváte hlas všem kandidátům z vybrané strany. Kdybyste ale zakřížkovali dvě nebo více celých stran, bude hlasovací lístek neplatný.

Kombinace

Nejsložitějším, ale zároveň oblíbeným způsobem, jak dát najevo své preference, je kombinace malých křížků s velkým. V takovém případě volič označí velkým křížkem některou z kandidujících stran, dále však rozhodí malé křížky u jiných partají. Jejich počet je opět omezen počtem zastupitelů v dané obci.

Kdo ale nakonec dostane váš hlas? Hlas se připočítá všem kandidátům s malým křížkem. Z velké strany se pak od konce škrtne stejný počet lidí, jako jste použili malých křížků. Zní to složitě, pojďme si to ještě jednoduše vysvětlit.

Příklad: Strana má 30 kandidátů a volič ji zakřížkuje. V tuto chvílí dostávají hlas všichni na dané listině. Co ale když označíte například 10 kandidátů z jiných stran? V tomto případě získá hlas jen prvních 20 kandidátů z celé volené strany a 10 zvlášť označených kandidátů. Pokud byste mimo celou stranu označili 16 oblíbenců, hlas z celé strany dostane 14 nejvýše umístěných politiků.


převzato z médií.