Viníci vystupují z mlhy velmi podivných rozhodnutí

08.03.2022

Náš spolek pomalu, ale jistě dokončuje analýzy získaných dokumentů a přiznejme si, že se nestačíme divit. Takovou míru nedbalosti, (možná i úmyslu), takovou míru nekompetence (možná i úmyslu), takovou míru ignorování platných zákonů a nařízení (možná úmyslně) jsme opravdu nečekali. To už není o jednom viníku, ten by to vůbec nemohl zvládnout. Jsme názoru, že je možné, že organizátorem toho všeho je někdo, kdo má z věci samé neoprávněný prospěch. To ale budeme muset nechat na posouzení jiných osob a to na orgánech činných v trestním řízení. Tady kompetence našeho spolku končí.

Poškozeným je jednoznačně  MČ Praha - Křeslice v tom prvním závěru, v druhé řadě pak křesličtí občané. Ti, co se právem diví, jak mohly záležitosti dojít tak daleko, kde se ztratil zdravý rozum a zda vůbec ještě žijeme v právním státě nebo zda nám jej řídí nějací Putinovi poskoci.

My čekáme na personální změnu na radnici MČ Křeslice, protože s fakty nejprve musíme seznámit nové vedení, tedy de facto poškozeného. A tím je naše městská část, to je nepochybné. Nové vedení se bude muset rozhodnout, zda bude v součinnosti s naším spolkem postupovat právní cestou k nápravě stavu. Pokud nikoliv, zbude to na našem spolku. Ale to už bude zřejmé, že poškození Křeslic nebylo až tak náhodné a  vlastními činovníky až tak nezaviněné. Věříme, že k takovému závěru nedojdeme. Věříme, že se na postupných krocích shodneme. Bude to ze strany našeho spolku chtít vysvětlení a důkazy, ale to vše máme připravené. Vyčkáme vývoje.

PS. Prosím nehledejte tam nikdo bývalého starostu, s jeho osobou náš plánovaný postup nemá nic společného. Je stejně tak poškozeným, jako my všichni.

PS II. Hezké prožití Mezinárodního dne žen. Protože to je svátek, který kdysi vybojovaly newyorské švadleny v roce 1908 a nikoliv socialismus, který jej přivedl do karikaturního stavu. Stejně jako Svátek matek i tento den by měl být dnem květin pro každou ženu. Výbor spolku se tímto připojuje ke gratulaci všem našim ženám v Křeslicích.

Za výbor spolku: Rudolf Mládek