V zásadě Vás ošidili, ale třeba si to nepřipouštíte

19.08.2022

Není náhodou, že se množí případy, kdy zastupitelé obcí jsou trestně stíháni a v některých případech dokonce celé zastupitelstvo (namátkou to z Jižního Města v Praze). Důvodem je to, že si někteří zastupitelé myslí, že kolektivní rozhodování je beztrestné. Ale není.

Paragraf 220 Tr. zákona říká: Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Jinému znamená ale i občanu obce při správě majetku obce. Může být různý pohled na to, zda souhlasné stanovisko zastupitelů bez kompenzace od třetí strany, které je souhlasem poskytnuta výhoda, dosahuje provinění špatné správy svěřeného majetku. Ale škody a ztráty vůči občanům se tím napáchat rozhodně dají. 

Změna územního plánu na výstavbu jen tak jednoduše odsouhlasená bez právně zajištěných základních podmínek vedení dopravy, občanské výstavby a dalších parametrů, které obec může legitimně vyžadovat, znamená, že občané obce byli o tyto možnosti ošizeni a budou následkem takové bezbřehé výstavby pravděpodobně poškozeni.

Nikdo se nebrání rozvoji a výstavbě, ale nesmí to být "zlatokopectví" na úkor občanů  žijících v obci a nesmí to vést k výraznému snížení jejich životní úrovně, navíc při nešetrném zásahu do životního prostředí. Pokud ke snížení  kvality života výstavbou už dojít musí, musí to být úměrné přínosu takové výstavby a to pro všechny občany.

Ptali jste se, milí spoluobčané, co budete mít z toho, když MČ Křeslice odsouhlasilo výstavbu Kauflandu, Zelených Křeslic, Plánovaného Domova seniorů ap? Co NÁM ostatním tohle vše přinese?

Snadno vypočítáme, jaké negativní konotace z toho vzniknou. Kdo ale vidíte ty pozitivní? A převažují?

A víte, kdo tohle všechno za Vašimi zády schvaloval? 


Vaše minulá volba byla chyba, uděláte ji znovu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Názory některých letošních kandidátů k minulému řízení Křeslic je možné najít zde:

https://www.my-za-kreslice.cz/o-nas2/