Urážení občanů v Křeslicích je nepřijatelné.

20.09.2022

Slovo udavač je pejorativního charakteru a vzhledem k jeho neurčitosti se zneužívá k zastrašování (!) jedinců v rámci kolektivu. Osoby jsou předem varovány, že pokud oznámí nekalé jednání, dopustí se udání, což je v daném kolektivu hodnoceno jako opovržlivější chování než původní ohlašovaná věc. Lidé se tak bojí oznámit například zneužívání v obci, v rodině nebo šikanu ve škole, v práci nebo vězení.

V případě, že je v dobré víře nahlašováno skutečně společensky zavrženíhodné jednání, neoznačujeme je slovem udávání, protože to je z podstaty samé nesmyslné označení.

Jedinec nebo právnická osoba, která například navrhne prošetření podezřelého z nedodržování zákona o střetu zájmů, z nedodržování pravidel hospodářské soutěže, ze zneužití, z vraždy, znásilnění nebo krádeže, označujeme jako oznamovatele. 

A tato činnost chrání všechny občany.

K věci samé citujeme a uvádíme odkaz:

Předseda ÚHOSu JUDr. Mlsna : "Ať firmy místo brblání nad nekalostmi podávají podněty" - Hospodářské noviny 15.9. 2022, nebo další článek: "Budeme mnohem silnější. Ať se ukáže, co je na hospodských povídačkách o nekalostech," říká šéf ÚOHS (1).

(1) Zdroj: https://archiv.hn.cz/c1-67110050-budeme-mnohem-silnejsi-at-se-ukaze-co-je-na-hospodskych-povidackach-o-nekalostech-rika-sef-uohs