Trefný složil funkci starosty. Nejásejte mnozí...

25.02.2022

Přiznejme si, že pro výbor našeho spolku to až takové překvapení není. Škody, které se napáchaly v Křeslicích za mnoho let zpátky, jsou v řadě případů už neodstranitelné (viz. Nezákonné postupy při výstavbě Kauflandu). Obludné stožáry VN a VVN, plánované pro Křeslice, také nejsou zažehnány.

Spolek sleduje a čeká na to, co se na místní radnici bude dít dále. Taktika Trefného je zřejmá: Přehodit odpovědnost na menšinový klub v době, kdy je stav v Křeslicích nejhorší. A pravděpodobně dále jakékoliv rozumné rozhodnutí tomuto menšinovému klubu se svým klubem zablokovat. Ty by sice bylo mazané, ale stejně tak amorální a na posledních pár měsíců do voleb zbytečné.

Pokud by taková situace nastala a opoziční zastupitelé by se do této pasti nechali zlákat, výbor našeho spolku udělá další potřebné kroky, protože takový vývoj na MČ Křeslice ohrožuje zájmy našich členů a nejen jejich. Budeme muset vyčkat na realizaci těchto kroků, ale založit nové sdružení nezávislých kandidátů je evidentní. O tom, že víme jak na to, a že disponujeme informacemi, se mohli členové našeho spolku přesvědčit na členské schůzi 24. 2. 2022 spolku dostatečně.

My nemáme zájem, aby se politické "války" v Křeslicích vedly na úkor občanů a  proti občanům. Ale jakési úzké mazané skupinky lidí, které si na veřejné informace udělaly soukromý protiprávní monopol, které jejich uvolnění podmiňovaly nezákonnými požadavky (zveřejnili jsme je na našich stránkách), si zájmy Křeslic zprivatizovaly způsobem, který je v právním státě nepřijatelný. Hloubka právního a politického propadu MČ Křeslic je daleko větší, než by se na první pohled zdálo.

Výbor spolku.