Lenka Kubánková: Jak dlouho se ještě bude v Křeslicích plýtvat

20.08.2022

Jsme asi bohatá obec, když si můžeme dovolit vyhazovat statisíce....

Vyřešení podoby náměstí bylo stěžejní téma v minulých volbách a bude to důležité téma i v těch letošních. Ještě do podzimu 2021 se neuvažovalo o jiné podobě využití centra, než jaké je tu řešeno 20 let, a tou je šetrná zástavba s novou radnicí. Z dohledatelných veřejných zdrojů zaplatila městská část Křeslice v období 2016 do podzimu 2021 částku zhruba 650 000 Kč za různé studie. Z toho částku 457 000 za studii jako podklad pro vydání územního rozhodnutí.

Studie jako podklad pro vydání ÚR - Centrum Křeslice - 457 000 za 2021

Objemové studie Centrum Křeslice - 62 000, 67 000, 65 000 za 2020

Bohužel ale tyto velké peníze městská část vyhodila z okna, protože o nové územní rozhodnutí vztahující se ke schválené variantě podoby náměstí ani nepožádala. O důvodech proč to tak je můžeme spekulovat.

Pravda je ale taková, že jsme zase na začátku a obec to stálo statisíce. Pokud byly peníze poskytnuty jako dotace z magistrátu HMMP, tak jistě byly účelové a to předpokládá, že magistrát ani neuvažuje, že by podoba náměstí byla jiná, než se celou dobu řeší, a tou je právě šetrná zástavba s novou místní radnicí.

Tudíž se ukazuje se, že zrealizovat v centru Křeslic dále jakoukoli výstavbu nebude z mnoha důvodů jednoduché, k tomu navíc část obyvatel Křeslic by ráda, aby zde žádná zástavba nebyla a centrum Křeslic mělo charakter parku či jakékoli podoby komunitního prostoru (přiznám se, že i já se kloním k jakékoli variantě s parkem).

Takže z podoby centra Křeslic se opět stává důležité volební téma v letošních volbách do našeho zastupitelstva.

Co je ale skoro až úsměvné, že pro některé stávající zastupitele, kteří před volbami před 4 lety nabízeli vyřešení náměstí výstavbou a v tomto duchu ještě loni pracovali a souhlasili s vynakládáním peněz na různé aktivity spojené s budoucí zástavbou, toto téma už letos pro ně neplatí a součástí jejich volebního programu se stává právě park, protože park letos bude těmto kandidátům sbírat volební hlasy.

Jenže, jak mohu být jako kandidát důvěryhodný pro voliče, když za volební hlasy slíbím komukoli cokoli. Říká se sice " slibem nezarmoutíš" ale toto politikaření ovlivňuje negativně naší budoucnost, respektive tu budoucnost ani nenabízí a stojí to peníze nás všech a podle výsledků současného vedení radnice mohu předpokládat, že za 4 roky nebude na náměstí ani ten park.

Volení zastupitelé by měli mít odpovědnost za své rozhodnutí a činy, být konzistentní ve svých názorech, plánovat a rozhodovat s přesahem delším než jedno volební období.

My za Křeslice podpoříme jakoukoli variantu podoby náměstí, která bude realizovatelná, budeme mít na ní peníze, ale především zachová Křeslice v podobě vyhovující nám občanům.

9. 9. pokud se na nás přijdete podívat a mluvit s námi, budete mít možnost se jednoduchou anketou k tématu Centrum Křeslic vyjádřit.  Naše anketa je především pro Vás.


Názory některých letošních kandidátů k minulému řízení Křeslic je možné najít zde:

https://www.my-za-kreslice.cz/o-nas2/