Starosta Trefný slíbil – kdo ale nalezl?

14.02.2022

V dopise, zde již 2.2.2022 zveřejněném, starosta MČ Křeslice, Martin Trefný, upřesnil, že cit: " Po zvážení všech okolností včetně nepravd šířených po Křeslicích jsem se nakonec rozhodl, že nejlepší řešení, bude umístění těchto i dalších dokumentů k této problematice na webové stránky MČ. Takto si budou moci obyvatelé, které toto téma zajímá, přečíst skutečnosti a ne se spoléhat na "zaručené" informace od lidí, kteří o tomto tématu nic nevědí." (28.1.2022 Č.j.: MCPKre0039/2022MTr).

Velmi si tohoto příslibu vážíme. Ale....

Musíme se ve vedení Spolku za ochranu Křeslic veřejně přiznat, že k dnešnímu dni jsme nic podstatného k problematice stožárů VVN v režii ČEPS a.s. na webových stránkách MČ Křeslice nenalezli. Nejsme v tomto specialisté a možná hledáme nesprávně. Jistě se najdou v Křeslicích občané, kteří jsou v této oblasti schopnější.

Prosíme tedy občany Křeslic (i kohokoli jiného), kteří by měli zájem našemu Spolku za ochranu Křeslic pomoci a kteří nalezli odkazy na dokumenty, které starosta Trefný přislíbil zveřejnit na webových stránkách MČ, aby nám na adresu našeho spolku info@spolekzaochranukreslic.cz poslali tzv. link, abychom si tyto zveřejněné podklady mohli stáhnout.

MOC DĚKUJEME PŘEDEM VŠEM!

Za Spolek za ochranu Křeslic (IČ 081 77 732) děkuji jménem svým a jménem více jak šedesáti našich členů: Rudolf Mládek