Stalo se včera, ale jako by to bylo dnes

21.04.2022

Zastupitel Jan Halamka nám napsal napsal:

Po panu Trefném zůstalo hodně otázek bez odpovědí. Tak se Trefný snažil včera emailem upozornit T. Páryse na nedodržení lhůty pro poslání podkladů na jednání MČ Křeslice. Hovořil jsem  s JUDr. Radošínským (MHMP - veřejné právo). Uvedl jsem mu, že Tomáš Párys, jako zastupující místostarosta z objektivních důvodů, nestihl včas zaslat zastupitelům MČ Křeslice zaslat podklady k dnešnímu jednání (ve lhůtě 4 dny viz §3 odst. 3 JŘ ZMČ Praha-Křeslice).

Jeho odpověď byla jednoduchá a jasná: Zákonem není dána lhůta na to, kdy mají být zaslány podklady k jednání zastupitelstva. Je to dáno naším jednacím řádem, který je "interní předpis". Jedná se tedy o porušení našeho jednacího řádu ZMČ Praha - Křeslice. Z jeho porušení tedy nevyplývá např. nějaká vymahatelná sankce, resp. z něj určitě nevyplývá, že by usnesení, která budou přijata na dnešním zastupitelstvu byla neplatná. Důsledek pro dnešní jednání je pouze ten, jak se k tomu každý zastupitel jednotlivě (a následně ZMČ jako celek) postaví. Zastupitel tedy může o projednávaném bodu hlasovat (stihl se připravit a podklady si nastudovat), nebo může uvést, že nehlasuje, protože se nestihl připravit.Pokud je zastupitelstvo usnášeníschopné, pokud je ve věci hlasováno a usnesení odhlasovala nadpoloviční většina, je jako takové platné a není ani později napadnutelné..

A k tomu my:

Špatné sousedství vyvolané činností MČ Křeslice z doby řízení Trefným musíme z principu odmítnou. Není nic smutečnějšího, než když v obci s tisícovkou obyvatel se začnou nejen porušovat zákony a předpisy, ale ještě se k ostatním spoluobčanům šíří jakási zloba a nevraživost. Tohle náš Spolek za ochranu Křeslic hodně mrzí a asi nejsme sami, když se k nám stále hlásí noví a noví členové.

Jenomže spolky jsou ze zákona apolitické a změna v Křeslicích vyžaduje změnu politickou. A tu mohou provést pouze politické strany a hnutí nebo sdružení nezávislých kandidátů.

Stav v Křeslicích, a je to stav dlouhodobý, je vyvolaný (dle našeho poznání) působením skupiny kolem Trefného, (a to se nechceme jmenovitě nikoho nezaslouženě dotknout). Náprava je zjevně nutná. Stále a stále hovoříme a několikrát jsme i psali, že razantní obměna zastupitelstva Křeslic je na pořadu dne a musíme to znovu a znovu opakovat.

Obdrželi jsme dokonce informaci, že Trefný písemně pomluvil Křeslický spolek a Spolek za ochranu Křeslic, že nespolupracují s MČ Křeslice. Pomineme-li fakt, že to není žádnou povinností jakéhokoliv spolku, pak v reálu to byla MČ Křeslice, které nespolupracovala se svými vlastními občany. (1)

Po Křeslicích se šíří mnoho neověřených informací o majetkových a jiných krocích MČ Křeslice z minulých let a mohou to být výmluvy, pomluvy, zlá slovíčka. My jako spolek se ale nestaráme jen o stožáry VN a VNN, a proto se na všechny otázky dotýkajících se Křeslic budeme  MČ Křeslice ptát.  Co je na je tom všem pravdy, protože jakési příp. čachry MČ proti nám všem jsou nepřijatelné. To už by rovnou pak mohl nastoupit nucený správce Křeslic..


(1) K právnímu a věcnému nesmyslu Trefného jen poznámku, že oba spolky mají své řádně zvolené zastupitele, kteří se jednání zastupitelstva účastní. byli na něm, jak ukazuje prověrka zápisů minulých let, ignorováni, mnohdy verbálně napadáni a nezřídka kabinetně dehonestováni. To je ta nepřijatelná politika, kterou nejen odmítáme, ale proti které hodláme i aktivně vystoupit.