Náš spolek pomůže v křeslických volbách 

16.03.2022

Když se stalo poprvé, že jistá osoba přišla a nám ve Spolku za ochranu Křeslic oznámila, že vstoupí do našeho spolku pouze za podmínky, že podpoříme její kandidaturu na starostu MČ Křeslice, brali jsme to jako vtip. Spolek není a nebude žádnou servisní organizací kandidátů kamkoliv. To není jeho náplní. Volby podpoříme, ale nikoliv takto, že budeme pro někoho jakýmsi výtahem. Kandidatura politická vyžaduje stranu, hnutí nebo sdružení nezávislých kandidátů a to si každý uchazeč musí zajistit sám. Podporu sdružení či straně nebo hnutí vyjádřit můžeme.

Očekáváme, že řada našich členů se pokusí kandidovat do různých částí Prahy během podzimního klání, možná i do Senátu ČR. Vyjádřit jim sympatie, pomoc při sbírání podpisů, prezentaci ap. je potom něco zcela jiného. Platí, že členové našeho spolku mohou kandidovat, mohou podpořit petiční listinu kohokoliv. Členství ve spolku jim takové právo samozřejmě neomezuje.

Přejeme všem zájemcům o politický úspěch v Křeslicích (a to i našim členům ve spolku), aby se jim dařilo, aby získali důvěru občanů a přispěli k dobrému životu v Křeslicích. Spolek je na požádání připraven zveřejnit programy kandidujících seskupení, protože je to ku prospěchu všech křeslických občanů, aby byli informováni a mohli se v podzimních volbách správně rozhodnout.

A jak se zdá, volby v Křeslicích budou ještě zajímavé.

rm