Sousedé jdou za starostou Křeslic. Dozvědí se něco?

15.01.2022

1. mimořádné zasedání zastupitelů MČ Praha - Křeslice proběhlo dne 2.12.2021 a to kvůli stavbě vysokého napětí V415-495 na území MČ Praha - Křeslice. Starosta MČ, pan Trefný, na tomto jednání - jak potvrzuje zápis - doplnil informace od JUDr. Bernarda o tom, že tato stavba se plánuje již od roku 2001, kdy v Křeslicích vůbec neexistovala zástavba v ulicích Mátová a Brusinková a bylo zde pole. Na základě těchto informací byl proveden příslib, že bude svolána další schůzka s obyvateli MČ a právním zástupcem MČ, kde bude projednán další postup.

Náš spolek obdržel informaci, že občané z ulice Mátová, dotčeni tím nehorázným záměrem ČEPSu (jakto, že tedy bylo orgány veřejné moci vydáváno stavební povolení bez omezení? -ptáme se my) mají schůzku se starostou MČ Praha - Křeslice dne 18.1. 2022. To je více jak měsíc od 1. mimořádného zasedání v roce 2021, a tak s napětím očekáváme, co se sousedky a sousedé dozvědí a jak byla MČ Křeslice, resp. její starosta a jeho právník, ve věci samé úspěšní. Věříme, že byli.