Senátor Ladislav Kos přislíbil, že půjde za ministrem Síkelou

08.02.2022

Po společném jednání senátora Ladislava Kose a předsedy Spolku za ochranu Křeslic pana Mládka se senátor rozhodl projednat věc stožárů VVN, plánovaných ČEPS a.s. v projektu V 415/495, s ministrem obchodu a průmyslu Josefem Síkelou. Důvod je prostý: MPO ČR vykonává 100% práva akcionáře ČEPS. a.s. a může celý projekt ovlivnit. Argumenty pro jednání s ministrem Síkelou jsou totiž zjevné:

1. Řešení posílení energetických toků mohlo být řešeno mnohem šetrněji vůči celé oblasti Prahy a to vedením 110 kV v kolektoru a jen malou úpravou stávajících stožárů (Pozn. To písemně navrhoval starosta MČ Křeslice pan Zápotocký už v roce 2012!!)

2. Je zjevné, že urbanistické zhodnocení dopadů buď vůbec nebylo provedeno, nebo mimořádně lajdácky. A byl to ČEPS a.s. a Magistrát hl.m.Prahy, kdo za to nese odpovědnost. ( Pozn druhá. Stožár VVN výšky 72m v Újezdu a podobné v Křeslicích pokládá senátor za naprosto nevhodné řešení).

3. Je nesporné, že současné ČEPS a.s. navrhované řešení vyvolá řadu žalob (o přezkumu podivného obsahu EIA ani nemluvě) a zbytečně se ztrácí čas, který ale jinak Praha potřebuje, stejně jako stát sjednané tranzity přenosů el. energie. (Pozn. poslední: Nikoho netěší běhat po soudech, ale když to jinak nejde...)

            Během jednání vyjádřil senátor trochu podivení nad tím, jak málo informací k věci dosud obdržel. A také poněkud překvapeně objevil webové stránky Spolku za ochranu Křeslic. Se zveřejněním proběhlého  jednání poté vyslovil souhlas. To, že poněkud nejistě k celému problému vystupuje MČ Křeslice z jednání logicky vyplynulo, ale hodnocení práce MČ nebylo hlavním obsahem setkání, protože budou to voliči Křeslic, kteří na podzim práci všech současných zastupitelů zhodnotí.

Senátor, pokud se mu podaří problém, jak osobně doufá, s ministrem panem Síkelou projednat, bude Spolek za ochranu Křeslic informovat o výsledku.

        Vedení spolku za ochranu Křeslic děkuje jménem více jak šedesátky našich členů senátoru Ladislavu Kosovi za projevenou iniciativu. Protože čas ale stále pracuje proti občanům Křeslic, dnešním dnem jsme zahájili hledání advokáta se specializací správního a stavebního práva. Je nabíledni, že žaloby se budou podávat a ani po výstavbě těch obludných stožárů to asi jen tak neskončí. 

rm