Senátor Kos informuje spolek

15.02.2022

Vážený pane Mládku,

Body MPO byly zařazeny až na březnovou schůzi Senátu (tuším 2.3.), tudíž setkání s ministrem neproběhlo.

O schůzku samozřejmě požádám, zatím pátrám v "nižších patrech".

Přikládám informaci z odboru výstavby MČ P11, kterým záměr v minulosti prošel pod rukama. 

Dále jsem obdržel sdělení z MPO: ve věci Vaší žádosti Vám sděluji, že na stavební úřad MPO byla dne 27. 12. 2021 podána žádost o vydání společného povolení na záměr "V415/495 zaústění vedení". Tímto dnem bylo zahájeno řízení. V současné době probíhají přípravné práce před oznámením zahájení řízení. 

V komunikaci se SO MPO budu pokračovat v ujasnění termínu oznámení řízení.

Dále dohaduji schůzku na PRE distribuce a.s. ke konzultaci možnosti vedení 110kV pod zemí.

Nicméně jak vidno, je pět minut po dvanácté.


Dlužno přiznat, že senátor Kos má pravdu, ale logicky se nabízí otázka:

PROČ JE PĚT MINUT PO DVANÁCTÉ? KDO ZASPAL MNOŽNOST ŘEŠIT PROBLÉM VČAS?