Rozpočet MČ Křeslice se bez dalších dotací neobejde

30.05.2022

V souvislosti s činností spolků se hodně hovoří o možnosti tyto podporovat i z peněz MČ Křeslice. Stejně jako se podporují tzv. Čarodějnice nebo KřesFest, (hudební křeslický festival). Jenomže rozpočet Křeslic je něco, co bychom mohli nazvat spíše bídou, než radostí. Opravdu zbývá jen trochu peněz na malé akce a bez dotací nelze v Křeslicích z vlastního rozpočtu realizovat skoro nic. A to není malý, ale VELKÝ problém. Rozbíjí totiž všechny iluze o tom, co si samy Křeslice mohou naplánovat a realizovat.

Je proto nutné připomenout, že rozpočet Křeslic vyčerpají především náklady na pracovníky a školku, což se bez základní dotace vůbec neobejde.

Pokud budeme chtít zlepšit činnost spolků, jiných zájmových sdružení apod., bude nutné, aby MČ Křeslice získala další dotační zdroje a není to jen hl.m.Praha, která účelové dotace nabízí. Mají-li Křeslice fungovat na lepším základě než dosud, bez dalších dotací to jednoduše nepůjde.

Jinou otázkou jsou velké stavební či ekologické projekty, kde Křeslice mohou mít svůj hlas, ale jak už bylo mnohokrát řečeno, v zásadě jen to jen poradní hlas.  "Vládnoucí moc" drží obec a  to je hl.m. Praha a jeho MČ Praha 11. Aby to nedopadlo jako se stožáry VN a VVN, kdy se nás také nikdo na nic neptal (a když se zeptal, odpověď mu byla naprosto lhostejná), tak je nutné předem vytvářet podmínky pro taková jednání.

Našim Křeslicím v úsilí o zlepšení mohou pomoci spolky, mohou pomoci osobní vztahy, může hodně pomoci i dobré zastupitelstvo, pokud bude alespoň v rozhodujících otázkách jednotné.

Náš spolek ukázal, že ani tak "jasná a již rozhodnutá" kauza stožárů VN a VVN stavebníků ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s., (kde ČEPS dělá toho užitečného idiota), by nebyla tak ztracená, kdyby se jednalo a postupovalo včas. Ostatně setkání s JUDr. Marvanovou 19.5. u nás v Křeslicích to potvrdilo. 

Budiž to nám všem v Křeslicích mementem, že i my se musíme včas starat. Vše zlé pro něco dobré. Chceme-li jinou budoucnost, musíme se poučit. Volby 2022 k tomu dávají první příležitost. Budeme věřit, že nové zastupitelstvo zvolené v září změní současný stav k lepšímu.