Radní JUDr. Hana Marvanová-Kordová hovořila s předsedou spolku

17.02.2022
JUDr. Hana Marvanová - Kordová
JUDr. Hana Marvanová - Kordová

Po telefonickém rozhovoru s paní JUDr. Marvanovou- Kordovou, radní hl.m.Prahy,  jsme se dohodli, že jí poskytneme veškeré podklady našeho Spolku za ochranu Křeslic, o nichž se domníváme, že by mohly pomoci řešit stožáry VVN plánované do oblasti KŘESLIC,.

Z dopisu předsedy spolku, Rudolfa Mládka, vyjímáme:

Obchodní společnost ČEPS a.s. hodlá v oblasti městských částí Prahy, Křeslice a Újezd, postavit velmi vysoké - až extrémní stožáry VVN od výšky 51,9 m do výšky 72 m, tedy některé vyšší jak Petřínská rozhledna. Tato, dovolte mi osobní hodnocení, obludnost v oblasti rezidenčních čtvrtí nepochybně nebude ani veřejností a ani médii přijata pochvalně, když bylo možné zvolit jiné, šetrnější opatření.

Jsem názoru, že je nutné přezkoumat podklady pro vydaná opatření obecné povahy.

A do doby dokončení přezkumu požádat stavební odbor Ministerstva obchodu a průmyslu ČR o pozastavení řízení o vydání stavebního povolení pro ČEPS a.s. na záměr V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV.

K věci samé jsme poslali ještě další informace a uvidíme, zda se paní JUDr. Marvanová -Kordová bude naší záležitostí zabývat. Myslíme si, že by měla, když hodlá v našem volebním obvodu v tomto roce kandidovat do Senátu.