Zákon o střetu zájmů musí politici dodržovat.  

13.09.2022

Porušování zákonů vidíme jako zásadní příčinu problémového života v Křeslicích.

Když si ČEPS a.s. v roce 2009 zajistila stavební povolení na stožáry VN a VVN, ještě se mohla vymlouvat na řízení podle starého stavebního zákona (č.50/1976 Sb.). Zahájené stavební řízení v roce 2021 však vyžadovalo v rámci územního řízení doložit urbanistický posudek. Tento doložen nebyl.

Zákon dodržen nebyl.

PRE distribuce a.s. již v roce 2016 byla povinna buď si zajistit kvalifikovanou výjimku, nebo dodržet platné pražské stavební předpisy. (Vyhl.č.10/2016 Sb.) Nic nezajistila.

Zákon dodržen nebyl.

V roce 2020 stavební odbor ÚMČ Prahy 11 zajistil pro ČEPS a.s. výjimku z pražských stavebních předpisů (čj. MCP11/20/044661/OV/Št ze dne 27.8.2020). Jedná se však o paakt, tedy akt nicotný, protože tento úřad k udělení výjimky nebyl oprávněn (tuto výjimku mohl od roku 2013 schválit jen stavební úřad MPO ČR).

Zákon dodržen nebyl

V dolní části Křeslic začali podnikatelé provozovat hlučné bary, a jak se šetřením ukázalo, bez příslušného živnostenského oprávnění a mezitím sužovali život místních obyvatel.

Zákon dodržen nebyl

Výčet by mohl pokračovat. Ve světle výše uvedených příkladů je zřejmé, že když nebudeme vyžadovat dodržování platných zákonů, jakkoliv se nám (často mylně) mohou zdát nadbytečné, bude si v Křeslicích dělat kde kdo, co chce.

Výbor Spolku za ochranu Křeslic je názoru, že vyžadování dodržování zákonů pro podnikatele či zastupitele je oprávněný legitimní požadavek, neboť v opačném případě vznikají jen ztráty a škody. Z těchto důvodů se Spolek za ochranu Křeslic, jak mnozí už víte, obrátil s dotazem na Policii ČR, zda existuje nějaká výjimka (generální pardon) pro příslušníky policejního sboru, pokud nedodržují zákon o střetu zájmů. Policie ČR nám sdělila: 

Žádný "generální pardon" jako institut zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů nezná. (Č. j. CPR-26911-7/ČJ-2022-930001 ze dne 6.září 2022).