Promarněná příležitost křeslických zastupitelů: Dost šokující zjištění - DOPLNĚNÍ

22.05.2022
Hana Marvanová v Křeslicích
Hana Marvanová v Křeslicích

Když se do Křeslic na přátelskou debatu s občany vydá členka Rady Hl.m.Prahy, tak nevyužít její přítomnosti k otázkám, které Křeslice pálí by bylo chybou. Členové Spolku za ochranu Křeslic toho v diskuzi a dotazech využili maximálně a paní radní (a také kandidátka do Senátu i za Křeslice) přislíbila pomoc, kterou na místě v jednotlivých krocích definovala. Po skončení hlavní části pak diskutovala s občany a svěřila se jim, že pohled na i již existující stožáry ČEPSu ji mírně řečeno šokoval. Je také názoru, že pokud Praha vlastní rozhodující podíly v akciové společnosti PRE (resp. PRE distribuce), je vyloučeno, aby taková organizace škodila Pražanům. Výsledek setkání paní radní s křeslickými občany předčil očekávání a jsme rádi, že vyjma členů spolku přišli i další občané.

Ale nejsou to jen otázky stožárů VN a VNN, na programu dne je schvalování Metropolitního plánu, výstavba odbočky ze 4 km dálnice směrem ke Křeslicím. Dále formy zajištění financování plánovaného Domova seniorů, otázky týkající se vývoje tzv. náměstí v Křeslicích atd.. Tedy hodně a hodně témat, které mohli především současní křesličtí ZASTUPITELÉ s paní radní projednat, nebo dokonce navrhnout k tomu nějaké kroky.

ŽÁDNÝ Z KŘESLICKÝCH ZASTUPITELŮ SE SETKÁNÍ NEZÚČASTNIL

Pozvánky na veřejné setkání s radní Hl.m.Prahy, paní JUDr.Marvanovou, jsme posílali i Křeslickému spolku (vedený zastupitelem p.Halamkou), pozvánku jsme předem avizovali i na našich stránkách, a pouze zastupitel, pan Mokoš, se předem omluvil z vážných rodinných důvodů. Z ostatních zastupitelů MČ Křeslice se nikdo nezúčastnil. (Nebo se někde ukryl, ale vidět a slyšet nebyl)

TAKŽE SE PTÁME:

To takhle hodlají křesličtí zastupitelé komunikovat s každým?

TAK TO SE ZDÁ, ŽE SE DOČKÁME STEJNÝCH VÝSLEDKŮ, JAKÉ JSME VIDĚLI POSLEDNÍCH LETECH.

PŘÍSTUP KŘESLICKÝCH ZASTUPITELŮ POKLÁDÁME ZA NEOMLUVITELNÝ.


DOPLNĚNÍ:

PS. Podle ústního prohlášení ze dne 22.5.2022, zastupitele pana Jana Halamky, žádná pozvánka na jednání s JUDr. Marvanovou Křeslickému spolku nedošla. (Elektronická pošta skutečně občas selže, což nás mrzí) a dále doplnil, že není povinností žádného zastupitele číst stránky našeho spolku. To samozřejmě není. 

Právo sice zná termín: "vědět měl a vědět mohl", ale přít se o to nebudeme. A cože jsme to 11.5.2022 napsali? cit:

"Je zde ale příslib, že dorazí kandidátka do Senátu za náš volební obvod paní JUDr. Hana Kordová - Marvanová. Je to velmi dobrý čas si vyslechnout její představy týkající se Křeslic a nepochybně bude možné jí i položit otázky, které občany Křeslic zajímají.

Zahájení máme naplánované od 18,30, pokud paní Hana Kordová - Marvanová nedorazí, doufáme, že ano, zatím to potvrzuje, ale kdyby ne, pak restaurace bude vyhrazena pro jednání spolku. Pokud ano, nejdříve proběhne její setkání s křeslickými občany a až po jejím odjezdu a odchodu občanů bude probíhat plánované setkání členů Spolku za ochranu Křeslic.

Vedení našeho spolku proto už oslovilo některé zastupitele (POZN!!) a sesterský Křeslický spolek, zda by se nechtěli setkání s paní kandidátkou účastnit. Jsou vítáni."


PAN HALAMKA MÁ PRAVDU, ŽE ŽÁDNÝ ZASTUPITEL NENÍ POVINEN ČÍST STRÁNKY NAŠEHO SPOLKU, JAK DNE 22.5.2022 SÁM PROHLÁSIL. (viz výše). Povinnost cokoliv číst mimochodem zákon nikomu neukládá. 

A vice versa náš spolek toto setkání dostatečně předem veřejně inzeroval, a pomineme, že někteří členové našeho spolku, prvotřídně informovaní,  jsou i členy spolku pana Halamky. Že si tam informace nevyměňují, to opravdu neovlivníme. 


PLATÍ, ŽE PŘÍLEŽITOST BYLA ZASTUPITELI KŘESLIC PROMARNĚNA.