9. září přivítáme V Křeslicích dva radní hl.m.Prahy: opět paní Kordovou-Marvanovou a pana Chabra

07.09.2022
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Proč je přijetí pozvánky na 9. září vhodné a skoro důležité. Jak už mnozí z letáku MY ZA KŘESLICE vědí, tak dne 9. září 2002 v 18,00 hodin chceme na ploše před městskou částí postavit stan, otevřít sudy s pivem, pustit muziku a připravit hlasovací anketní urnu. Také se zde setkáme s radními paní Kordovou-Marvanovou a panem Chabrem, protože oba jsou názoru, že plánované ohyzdné stožáry VN a VVN do Křeslic nepatří. A rádi se setkají s našimi občany v čase, kdy zkoušíme, zda bude zájem o naši anketu.

Jsme první, co se občanů ptají, co by si vlastně na Centrálním náměstí Křeslic představovali. Polemika se vede 20 let a výsledek je stále nulový. Máme-li s Hlavním městem Prahou vést seriózní debatu, musí se tato odvíjet od vůle občanů, nikoliv od zájmů několika zastupitelů, kteří včera hlasovali tak a dnes říkají pravý opak. (Už jsou ty korouhvičky dost směšné).

Myslíme si, že si občané zaslouží mít možnost vyjádřit k představě, co by mělo v centrální části Křeslic být postaveno.

Také si chceme povídat o tom, jak Křeslice vypadají dnes a jak bychom rádi, aby vypadaly zítra. Je tedy na Vás, voličích, zda přijdete na těch pár minut s hlasovacím lístkem, který jsme Vám doručily. (Každý nemusí mít rád pivo, ale nějakou tu vodu tam také mít budeme).

Jde o to využít čas a podpořit jedno z možných řešení. Aby konečně ustaly ty věčné, úmorné a až nepříjemné diskuze o tom, co by mělo nebo nemělo být.

Potkáte se také "na živo" s kandidáty MY ZA KŘESLICE  - zde link, kde se s nimi můžete předem seznámit: 

https://www.my-za-kreslice.cz

a možná neformální povídání, (klidně o všem možné,) Vám tyto dámy a tyto muže představí lépe, než nějaké profesionální PR.

Je to náš i Váš správný čas.

Rudolf Mládek