Pro obecnou informovanost v Křeslicích

24.03.2022

Náš Spolek za ochranu Křeslic odeslal celkem 17 stran textu podnětů rozdělených na čtyři části podle vzniku námi zjištěných nedostatků. Nalezli jsme právní jednání s prvky nedbalosti takového rozsahu, že bude na posouzení orgánů činných v trestním řízení, zda se na takové jednání ultima ratio vztahuje i trestní zákoník č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jsme názoru, že min. v tom hlavním případě prvního podnětu tomu tak je, u ostatních jde o sekundární vývoje. Nedbalost státního orgánu nevyžaduje ani přípravu a dokonce ani prokázání úmyslu.

Kauzu stožárů VN a VVN stavebníků ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s. jsme rozdělili do čtyř celků, protože příp. přiřazení vyšetřovatelům se může řídit místem sídla a mohou být podněty prošetřeny různými útvary. Cílem naší pozornosti se staly úřady:

Úřad městské části Prahy 11

Odbor územního řízení a urbanistiky Magistrátu hl.m.Prahy

Hygienická stanice hl.m.Prahy

Ministerstvo životního prostředí ČR

Za více než pozoruhodné (a dle nás úmyslné) pokládáme, že po právním jednání některých orgánů docházelo v rozdělovníku k opakovanému vynechání MČ Praha-Křeslice, tím pádem nebyla obeslána danými dokumenty, a  tak byla zbavena možnosti se proti úkonům a rozhodnutí jednotlivých orgánů bránit, ať už nesouhlasným stanoviskem nebo žalobou.

Máme dále písemné potvrzení od MŽP ČR, že autor krajinného posudku (to je ten, co říká, že ty obludné stožáry ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s. nemají na naši krajinu žádný vliv!!) neměl pro svůj posudek předepsanou akreditaci. Další nicotný posudek. Opět a opět... neskutečné.

Očekáváme, že MČ Křeslice, po letech doslovného nicnedělání, nyní s novým vedením zadá zpracování odborného urbanistického a krajinného posudku pro další řízení se stavebníky. Stavebníci  ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s., jistě nový posudek zpracovat nenechají, neboť by se mohl obrátit proti jejich ziskovým zájmům.

Vysvětlovat, že veřejně prospěšné stavby se politicky neschvalují proto, aby někdo dosáhl ZISK, to je asi u těchto stavebníků marné. A už vůbec se taková politická rozhodnutí nečiní s cílem výrazně poškodit životní prostředí a majetky jiných občanů. Ale to bychom stavebníkům asi také marně vysvětlovali.