PŘÍLIŠ VYSOKÉ VEDENÍ

22.02.2022

HROT píše (1) a my komentujeme: - kurzívou výňatky z uveřejněného textu

Sdružené vedení funguje na některých stožárech ve správě ČEPS, které nesou vedení jak o napětí 400 kilovoltů, tak 220 kilovoltů. Spolu s distribucí EG.D a jejím 110 kV napětím se správce soustavy dělí o stožáry na koridoru v jižních Čechách. V tomto případě však dráty nejsou zdvojené. V Křeslicích tak má vlastně jít o premiéru.

Když jde o premiéru ČEPSu, tak tyto stožáry dosud zřejmě neexistují. A pokud nikoliv, jak tedy jakákoliv Hygiena VÍ, že budou v této podobě pár metrů od obydlí občanů zdravotně nezávadné?

Snahou křeslického spolku, je tak alespoň přimět PRE k tomu, aby svou distribuci vedla kabely pod zemí. Stožáry, které by nesly jen vedení o napětí 400 kilovoltů, by tak nebylo nutné zvyšovat. "Stožáry ČEPS by mohly zůstat dál a PRE by si to mohla zakopat. Bylo by to řešení šetrnější a proporcionálnější," říká Mládek.

Šetrnější a proporcionálnější jsou klíčová slova, a také tím vyvracíme, že nám jde o změnu koridoru, ( jak to např. žaluje u soudu podnikatel Červenka.) A jde o PRE distribuce a.s. My nutíme, nikoliv stabvebníka, ale orgány veřejné moci, aby si toto řešení vyžádaly, protože je, jak opakovaně uvádíme: Šetrnější a proporcionálnější

Nikdo neposoudil dopady na krajinný ráz," říká Mládek. 

Tady je redaktor HROTu poněkud vedle a ČEPS a.s. se logicky ohradil. To, co nebylo posouzeno podle platného zákona je urbanistický dopad na životní prostředí, a na to trvale upozorňujeme. Posudek na Krajinný ráz jsme samozřejmě v EIA nalezli a s názory autora vyslovujeme nesouhlas, navíc některé pasáže jsou doslova komické,.

Rudolf Mládek je pevně odhodlán hájit zájmy členů spolku do poslední možné instance. Klidně až na evropské úrovni. 

Věříme, že až tak daleko to nebude muset zajít poté, co se nesrovnatelnosti celého procesu ČEPSu čím dál více objevují. A protože se vrší, klademe státním orgánům čím dál více otázek. HROT nás článkem potěšil, snad bude mít odvahu psát dál. 


(1) https://www.tydenikhrot.cz/autor/jan-broz