Praha bude účastníkem řízení

22.06.2022

Pro obyvatele Mátové informace od paní JUDr. Kordové - Marvanové:

Paní doktorka prosadila na MPO ČR, že hl. m. Praha bude účastníkem stavebního řízení k výstavbě stavebníků ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s. nelze ji tedy neobeslat k vyjádření.

Paní doktorka dále jednala (zatím na neoficiálním setkání) s ředitelem PRE a.s. jehož dceřiná společnost PRE distribuce a.s. je ta, která nám v Křeslicích dělá ty hlavní problémy. Ředitel PRE přislíbil, že se na záležitost podívá a bude dále připraven na oficiální jednání k této věci. na kterém by se měla posoudit ekonomika projektu i dopady případných žalob z pohledu časového prodlení příp. výstavby. 

Termín zatím nebyl stanoven, ale logicky jej očekáváme až po volbách v září. To se totiž změní i zastupitelstvo Prahy, které o obsazení řídících funkcí v PRE a.s. rozhoduje.

Paní doktora přeje všem v Křeslicích krásné léto a prázdniny a je připravena znovu osobně opět dorazit, aby o výsledcích své ,moderně řečeno,  mise nám podala další zprávy.