Pomohou senátoři Křeslicím? Nečekáme a sami se ptáme

21.01.2022

Zastupitel MČ Praha - Křeslice, pan Jan Halamka, nám 18.1.2022 za Křeslický spolek napsal: "Jsme v kontaktu s panem senátorem L. Kosem, který s námi ve věci aktivně spolupracuje a problematice rozumí. Informovali jsme také pana senátora Pavla Fischera, se kterým jsme v kontaktu, bydlí v Pitkovicích a na stavbu bude také koukat. V minulosti jsme ve věci stavby Kauflandu natáčeli pořad ČT "Nedej se", na jejich tvůrce máme kontakt a můžeme je oslovit, zda by natočili další pořad, tentokrát na téma sloupů VN." Je zřejmé, že každá pomoc je vítaná, protože už se jeví, že stavba je skoro neodvratná.

Ale náš spolek věc nevzdává. Po odpovědi z hl.m.Prahy, ve které se vymlouvají, že vše je údajně optimální, jsme tentokráte poslali nový dotaz a už nikoliv tak, aby nás někdo odbyl, ale s odvoláním se na zákon         č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ptáme se.

Citujeme z naší žádosti:"...KDO a KDY při urbanistickém posouzení schválil výstavbu stožárů sdruženého VN výšky od 51,9 m až 72 m a to v trase zasahující i MČ Praha - Křeslice a dal tak urbanistický souhlas s provedením plánovaných stožárů obchodní společnosti ČESP a.s. pro oblast MČ Praha -Křeslice?"

Pro neznalé připomínáme, že se lze odpovědi domáhat i soudně a my budeme viníka hledat. A pokud to nikdo neschválil, jak to, že se to realizuje? Stavební zákon totiž urbanistické posouzení jednoznačně ukládá. Zdá se, že v akci VN stožárů je těch nešvarů až příliš...

A nekončíme. Poté, co jsme se dozvěděli, že ČEPS a.s. si požádal o stavební povolení jsme další dotaz při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poslali datovou schránkou (tedy okamžitě) odboru stavebního úřadu MPO ČR, aby: ".. v souvislosti s výše uvedeným záměrem ČEPS a.s. a plánovanou výstavbou obchodní společností ČEPS a.s. pod číslem V 415/495 - zdvojení stávajícího vedení 400kV" žádáme, aby nám v zákonné lhůtě bylo sděleno jaká všechna řízení před odborem stavebního úřadu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR probíhají a s jakým výsledkem ke dni této naší žádosti."

Někdo falešně šíří po Křeslicích, že se nic neděje, ale my to tak nevidíme. Tak se důrazně ptáme. A vůbec nekončíme.

rm