„Pokud jste v situacích bezpráví neutrální, pak jste si vybrali stranu utlačovatele.“

23.05.2022

Ponecháme na zvídavých, aby si dohledali, který nositel Nobelovy ceny (1) toto pronesl, ale vrátíme se k problému Křeslic.

Bezpráví se nemalé části našich občanů děje. Opakovat kauzu stožárů VN a VVN můžeme stále a dokolečka. (A stožáry nejsou jediným problémem Křeslic!)

Lze jen přivítat, že současný úřadující starosta Tomáš Párys se snaží alespoň to nejhorší napravit. Máme informaci z MČ, že je zadána poptávka na dvě studie pro Křeslice (hluková a urbanistická) , tak jak náš spolek před časem doporučoval, a náš člen a zastupitel, pan Mokoš, na jednání toto v dubnu křeslickému zastupitelstvu navrhl.

Věříme, že z poptávky vyjde konkrétní zadání. Věříme, že se studie zpracují.

Doufejme, že vše dopadne podle očekávání, a urbanistická studie stožáry ČEPSu a PRE distribuce v Křeslicích odmítne.

U hlukové studie je to otázka, zda existují dostatečné modelové možnosti jakým způsobem posoudit neexistující stožár natolik věrohodně, aby takový posudek obstál před soudem. Budeme věřit, že je to možné, stejně tak doufáme, že obě studie budou poskytnuty našim občanům k dalšímu právnímu využití. Je to jen malá pomoc z MČ Křeslice, ale více Tomáš Párys v tuto chvíli učinit nemůže. Čas příliš uběhl. 

Mnozí občané Křeslic vážně uvažují, že využijí doporučení JUDr. Hany Marvanové pronesené na veřejné schůzce s občany Křeslic a sepíší petici radním Hl.m.Prahy, aby nové vedení VN a VVN nebylo realizováno.  Je to nejen v rozporu s platnými předpisy, ale především dojde ke zřejmým škodám občanů, které taková realizace přinese. Pokud se tedy sběr podpisů uskuteční:

PROSÍME KAŽDÉHO, ABY PETICI NAŠICH OBČANŮ PODPOŘIL

(1) Nápověda: Dostal ji v roce 1984