Po prázdninách se půjde k urnám

15.06.2022

Ve dnech 23.-24. září 2022 budou moci voliči v ČR rozhodnout o složení zastupitelstva svých obcí. V Praze se k tomu připojí i volby do 57 městských částí a také (a to nejen v Praze) i volby nových kandidátů do Senátu. 

Týká se to i nás v Křeslicích. Nepochybně naše voliče budou zajímat i programy stran, hnutí a sdružení nezávislých kandidátů. Jeden nabízí i sdružení OKOLO KŘESLIC, který zde záměrně zveřejňujeme, protože se týká tolik probírané budoucnosti centrální části Křeslic, neboli tzv. náměstí. To byla otázka, se kterou se naši členové spolku i kandidáti MY ZA KŘESLICE nejčastěji setkávali při povídání si s našimi občany. A co OKOLO KŘESLIC plánují? Na svých stránkách Křeslického spolku uvádějí:

Nepochybně dobrý program, který má i konkrétní prvky a postupy. Představy o řešení Centra Křeslic přinášeli už v minulosti mnozí. A to v dobách starosty Zápotockého či Trefného a dokonce jedna ze studií byla křeslickými občany vybrána jako nejlepší. Bude to tedy tato studie, která se bude realizovat?

Otázky před volbami  budou dozajista kladeny. Bude tedy nutné s voliči o tom hovořit. Už dvě desítky let se díváme v centru Křeslic na šerednou škváru a panely uprostřed obce a není to asi pro nikoho hezký pohled. Dojde tedy v následném volebním období ke změně? Uvidíme. Rozhodně jsou to voliči, kteří si budou muset vybrat komu budou důvěřovat a věřit mu, že se pokusí svůj volební plán, resp. slib splnit. Žádné zastupitelstvo to totiž nebude mít jednoduché, ale jak rádi všichni říkáme: Naděje umírá poslední. Ta naše naděje se táhne už dvacet let a přiznejme, už tak trochu skomírá.  Mnozí přesto věříme, že se vše zlepší a centrum Křeslic dozná brzy pozitivních změn.

rm