PÍŠEME, ARGUMENTUJEME, ŽÁDÁME...

08.05.2022

Tedy zda to pomůže, to s jistotou nevíme, ale doufáme. Náš "tajný spojenec" na Facebooku zveřejňuje výstupy našeho spolku, fotografie politiků, které jsme oslovili, dokumentaci, kterou jsme jim poslali a vedle jednání, která nám pomáhá dojednat i organizovat, tak tlačí politiky, aby konečně konali.

Z dokumentace, kterou jsme poslali na adresu pana docenta Ing. arch. Petra Hlaváčka, 1. náměstka pražského primátora, a dále na radní hl.m.Prahy, paní JUDr. Hanu Kordovou - Marvanovou vyjímáme ze závěru:

"...dovoluji si Vás ve smyslu výše uvedeného našeho jednání ze dne 28.4.2022 požádat o právní a věcné prověření kroků stavebníka, zde PRE distribuce a.s., neboť náš právní názor je, že není v zájmu Pražanů jeho dosavadní postup, nejsou jím uváděné ekonomické důvody ani doloženy nezávislým auditem ani jinak a průběh celého řízení si vyžádal, aby náš Spolek za ochranu Křeslic se obrátil na orgány činné v trestním řízení. A to pokládáme v právním státě za krajnost, ke které jsme byli donuceni. Při vyšší kontrole dozorčími orgány stavebníka ze strany hl.m.Prahy by nepochybně tento nežádoucí stav nenastal."

A panu Ing. Martinovi Sedekemu, místostarostovi pro územní rozvoj MČ Praha 11 píšeme a vyjímáme:

"...dovoluji si Vás ve smyslu výše uvedeného požádat o součinnost jako dotčené městské části při právním a věcném prověření kroků stavebníků výše uvedených... Věříme, že pozornost městské části Prahy 11 danému problému bude zcela určitě ku prospěchu věci samé, když nutnost položit vedení 110 KV do zemních kolektorů pokládáme za jediné správné řešení."

Pod titulkem Nevhodná investorská politika plodí záporné výsledky, kterým jsme dopisy označili, se opět snažíme vysvětlit, že náš spolek bude trvale upozorňovat, že dosavadní postup stavebníků není v souladu ani s dobrými mravy ani s veřejným pořádkem. A s oběma pojmy naše zákony pracují a dodržení principů z těchto právních pojmů české soudy svými rozsudky vynucují. Snad to tak bude i v našem případě.