Jak to vidí občané v Křeslicích

30.12.2021

V prosincovém vydání Křeslických událostí pan starosta Trefný mj. napsal: 

"Mnozí z Vás v průběhu času jistě zaznamenali "zaručené" informace o výstavbě obchodního domu Kaufland "Křeslice". Uvozovky jsou v tomto případě přitom zcela na místě. Rádi bychom Vás totiž informovali, že hrubá stavba již stojí. Že jste ji vůbec nezaznamenali? Ano. Stavba totiž není umístěna nikde, kde by mohla obyvatele naší městské části jakkoliv ovlivnit a drtivá většina z nás ji proto ani nezaznamená."

Myslím, že toto asociální prohlášení pana starostu diskvalifikuje pro jakoukoliv veřejnou funkci. Je to mj. facka do tváře souseda pana Zdeňka Čermáka, jehož kvalita života s obchodním domem vzdáleným 100m od jeho nemovitosti zásadním způsobem utrpěla.

Stavba v k.ú. Křeslice zásadním způsobem ovlivní status Křeslic jako prestižní rezidenční lokality a cenu nemovitostí všech obyvatel. Každý, kdo navštívil zahraniční aglomerace, měl možnost posoudit zásadní, zejména cenové kontrasty, plně zastavěného území s ostrovy prestižních enkláv. Každý Kaufland, byť na jejich okraji by zde byl vnímán jako nákaza, která má tendenci, jak všichni dobře víme, k šíření do okolí s rizikem následných ztrát.

Já si dovolím : Pan starosta měl na vybranou mezi úctou občanů za obranu jejich souseda a hanbou. Zvolil hanbu a bude mít pohrdání...

Z případu Kaufland se musí poučit především spoluobčané, neboť až bude stát další nádherný betonový artefakt na hranici jejich zahrádky, bude již pozdě i pro ně... Nechci znovu připomínat fakta a doklady o řadě milníků, kde starosta konat proti stavbě mohl a nekonal, kde to ostře kontrastuje s řadou jiných subjektů (překvapivě např. Aquapalace), které dělaly co mohly...

Samozřejmě boj s rezignací na nezměnitelné je méně produktivní než boj za nové pozitivní... Jde jen, jako v každém boji, o správnou volbu sil (zejména spolubojovníků) a prostředků...

fr.