Pan Trefný poslal člence našeho spolku podklady

18.02.2022

Vedení spolku obdrželo informaci, že naše členka spolku získala část podkladů týkajících se postupu MČ Praha - Křeslice v oblasti problematiky výstavby stožárů VN 2 x 110 kV a VVN 2 x 400 kV, které obchodní společnost ČEPS a.s. plánuje postavit v Křeslicích.

Podklady obsahují mj.

- připomínky MČ k dokumentaci EIA /12/2013)

- připomínky MČ k posudku EIA (6/2014)

- přílohu B.7. PD (12/2020) - soupis pozemků v ochranném pásmu.

A dále doporučení, že dokumenty k procesu EIA, tedy pro jednotlivé fáze (oznámení, závěry zjišťovacího řízení, dokumentace, posudek, stanovisko) včetně hlukové studie a dalších podkladových studií, které byly podkladem pro dokumentaci EIA, lze stáhnout zde :

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP418?lang=cs.


Protože doporučení mohou využít všichni občané Křeslic ( a nejen ti) k seznámení se s celý proběhlým procesem EIA, pokládáme za vhodné webový link zde umístit.

Také můžeme konstatovat, že příloha B.7. PD (12/2020) údajně obsahuje správný soupis pozemků v ochranném pásmu nově plánovaných stožárů. Necháváme na vyhodnocení každého, co to představuje do budoucna pro některé vlastníky nemovitostí v Křeslicích. Věříme, že mnoho obav bude rozptýleno. Snad.