PAN TREFNÝ MI NAPSAL

02.02.2022

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KŘESLICE

Starosta městské části Štychova 2, 104 00 Praha 10

Vážený pan
Mgr. Ing. Rudolf Mládek LL.M., MIM Mátová 202/35
104 00 Praha 10

Věc: Odpověď na dopis ze dne 19.1.2022

tel.: 267 711 142, 267 711 826 e-mail: starosta@kreslice.cz

Datum: 28.1.2022 Č.j.: MCPKre0039/2022MTr

Vážený pane inženýre,
informace které Vám podaly členky Vašeho spolku, nejsou úplně pravdivé. Dohoda zněla, že některé z dokumentů, o které tyto obyvatelky projevily zájem na této schůzce, jim náš právní zástupce pošle na jejich emailové adresy. V případě, že budou dokumenty větší, než kolik umožní odeslání přes email, tak jim zašleme odkaz na stažení např. přes úschovnu.

Po zvážení všech okolností včetně nepravd šířených po Křeslicích jsem se nakonec rozhodl, že nejlepší řešení, bude umístění těchto i dalších dokumentů k této problematice na webové stránky MČ. Takto si budou moci obyvatelé, které toto téma zajímá, přečíst skutečnosti a ne se spoléhat na "zaručené" informace od lidí, kteří o tomto tématu nic nevědí.

Musím říci, že jsem rád, že jste našel tu odvahu a založil spolek s jasným cílem. Vaše konstatování, že MČ má na danou věc odlišný pohled mě moc netěší, a nevím, co Vás k tomuto konstatování vedlo, přesto jsem připraven s Vaším spolkem, pokud o to budete mít zájem spolupracovat. Třeba se jedná o zkreslené či nepřesné informace a budu rád, pokud si toto budeme moci osobně vyjasnit. Každý z obyvatel Křeslic má dveře do mé kanceláře otevřené a budu rád, když se osobně k tomuto tématu potkáme.

Nemám problém se domluvit a dokumenty, které máme k dispozici na ÚMČ nebo u našeho právního zástupce zpřístupnit Vašemu spolku, pokud máte na dané věci ochotu spolupracovat s MČ. Určitě víte, že pravomoci MČ někde končí a naopak spolek má v určitých věcech více pravomocí než MČ. Z tohoto důvodu by jistě bylo vhodné pro obyvatele MČ v dané věci spolupracovat.

Pokud tedy máte zájem o spolupráci s MČ příp. naším právním zástupcem, ozvěte se mi a můžeme se domluvit na termínu a formátu schůzky.

S pozdravem

Martin Trefný starosta MČ Praha-Křeslice


Přesný přepis z  formátu pdf.

Poznámka k věci: Byla již dohodnuta schůzka zastupitelů s panem Trefným a právníkem MČ s  příslibem termínu leden 2022 právě k tématu stožárů VVN v Křeslicích, a proto vyčkáme výsledků této schůzky, protože někteří účastníci jsou i členové našeho spolku.  

Rudolf Mládek, předseda Spolku za ochranu Křeslic