Označovat voliče protistrany za fašisty a nacisty je mimořádně nevkusné. 

06.08.2022

Kdybychom takové vyjadřování, cejchování, nálepkování urážení přijali jako samozřejmost, mohli by takhle policisté nadávat lidem, v soudní síni by se tak označovaly žalující se strany a rozpad společnosti by z toho byl zřejmý.

Je to ale jen obdoba toho, co "někdo" říká o kandidátech MY ZA KŘESLICE v naší městské části:

1. Toho nevolte, to je právník a bude se s každým soudit 

2. Tu nevolte, ta se hádá se sousedy a nikdo ji nemá rád 

3. Toho nevolte, ten zná developery 

4. Pro tamten spolek nesmíte hlasovat (ale on žádný spolek ke kandidatuře registrován není)

Tohle víkendové čtení je na zamyšlení pro každého, komu se probíhající velká politická kampaň nelíbí pro její zhrublost, násilnost, nálepkování a zvůli a komu se nelíbí "kýmsi" výše vedená kampaň v Křeslicích. 

Jenomže mezi občany už se ví, že "někdo" a "kýmsi" začíná mít jasně rozpoznatelnou tvář.

Možná, že by bylo ještě dobré si připomenout, kdo je v čele těch slovních urážek, a že jsou to dokonce ozbrojení policisté v civilním oblečení, kteří si myslí, že pro ně zákony a pravidla neplatí. V médiích lze tuto kritiku snadno dohledat.


Pozn 1.. I proto se nové zveřejněné spoty na stránkách hnutí nezávislých kandidátů MY ZA KŘESLICE věnují otázkám ochrany a důvěry. (https://www.my-za-kreslice.cz)


Pozn. 2 HN: "Svoboda slova není svoboda lhát. Někoho to musí naučit teprve soud": ( A NĚKDY musí voliči takové lháře poslat z politiky ven)