Podivný otevřený dopis kpt. Jana Halamky

09.09.2022

Křeslicemi koluje tzv. "otevřený dopis" kpt. mgr. Jana Halamky. K uvedenému vyzýváme Jana Halamku, aby doložil:

1. JAKÝ POLICEJNÍ ÚTVAR VEDL JEHO VYŠETŘOVÁNÍ?
2. JAKÉ BYLY DŮVODY TOHOTO VYŠETŘOVÁNÍ?
3. K JAKÉMU ZÁVĚRU VYŠETŘUJÍCÍ ÚTVAR DOSPĚL?

OČ TU MOŽNÁ BĚŽÍ?

link zde:  https://www.prahain.cz/politika/hlubucek-v-malem-politik-odhlasoval-penize-spolku-jehoz-je-sam-predsedou-nic-jsem-z-toho-nemel-vysvetlil-7786.html

Už ze samotného názvu Spolku za ochranu Křeslic vyplývá, že ochranu občanů Křeslic a jejich majetků pokládáme za hlavní náplň spolku, proto pokládat dotazy komukoliv pokládáme nejen za legitimní, ale i za žádoucí. Na základě veřejně dostupné informace - viz výše uvedený link - a dalších zjištění se Spolek za ochranu Křeslic z.s., jako právnická osoba, jménem svého statutárního orgánu obrátil na Policii ČR s podnětem na prošetření resp. s konkrétním dotazem.

Náš kvalifikovaný, právně a předloženými důkazy doložený dotaz zněl:

JAKÉ ZÁKONNÉ USTANOVENÍ (generální pardon) umožňuje, aby člen policejního sboru České republiky nemusel dodržovat zákony České republiky? (1)


Od policie ČR jsme žádali právní zdůvodnění a vysvětlení s tím, že jsme v upřesnění výslovně uvedli, že se nechceme nepatřičnou veřejnou kritikou nikoho dotknout. Také jsme žádnou veřejnou kritiku nikoho neuveřejnili. Ani Jana Halamky či kohokoliv jiného.  Netušíme, zda rozsáhlé vyšetřování kpt. Jana Halamky má souvislost s naším dotazem, netušíme, zda se jedná o jiné záležitosti. Na odpovědi Jana Halamky k výše uvedeným třem otázkám  čekáme. 


e-mailová adresa spolku je na našich stránkách, stejně tak ID datové schránky.

 

(1) Přestupkový zákon, (Zákon č. 250/2016 Sb.), sice umožňuje uložit trest, který by mohl skončit zákazem činnosti chybujícího zastupitele, avšak tento nelze uplatnit na příslušníka Policie ČR.