Otevřený dopis a výzva kpt. Mgr. Janu Halamkovi

11.09.2022

Vážení členové spolku, sousedé a přátelé,

poslední dny v Křeslicích rezonuje "otevřený dopis" kpt. Mgr. Jana Halamky, který mne a kandidáty sdružení My za Křeslice obviňuje z "udávání a neférové volební kampaně." Níže objasním, proč je toto označení zavádějící, nesmyslné a také nebezpečné jako precedent pro příští zastupitelstvo Křeslic.
Zde uvádím na pravou míru: kandidáti sdružení, My za Křeslice, neměli o okolnostech a skutečnostech uvedených v tomto dopise žádné tušení a nepodíleli se na souvisejících dotazech, na které jsem žádal od orgánů státní správy odpověď

Důležité: ke zveřejnění tohoto podivného materiálu došlo samotným Janem Halamkou. On sám z vlastní vůle níže uvedené okolnosti přetvořil ve volební kampaň, kde se vykresluje jako oběť, ačkoli sám zapříčinil předmětný problém, který jsem se neveřejně snažil formou DOTAZU objasnit.
Jan Halamka a část členů jeho Křeslického spolku opakovaně porušili zákon o střetu zájmů tím, že bez nahlášení tohoto střetu zájmů odsouhlasili v rolích zastupitelů svému vlastnímu spolku finanční prostředky na organizaci dětských akcí a pálení čarodějnic. Činili tak opakovaně a v rámci zákona vystavili obec možnému riziku. Nevědomost? Hloupost? Něco jiného? Mým záměrem nebylo je "udat", pouze zjistit oficiální cestou, jestli je porušení zmíněných zákonů realitou. Formou DOTAZU.

Spolek za ochranu Křeslic, jehož jsem předsedou (v současnosti sdružuje 72 členů), má jediný účel. Vznikl jako reakce občanů na apatii a nekompetentnost vedení Křeslic a má za úkol odborně posoudit a reagovat na hrozby, které Křeslice a majetky zdejších obyvatel ohrožují. V současné době se jedná zejména o stožáry VN a VVN. Křeslice ale ohrožuje i dechberoucí hloupost jejich vlastních zastupitelů
Ve víře v transparentnost odpovím na níže položené otázky, které mi Jan Halamka položil a v závěru tohoto vyjádření naleznete otázky, které mu naopak pokládám já, a originální verzi jeho dopisu, kterou emotivně zaslal na desítky mailových adres po Křeslicích a hází vinu na jiné.
V následujícím textu kpt. Mgr. Jan Halamka pokládá dotazy a já, Rudolf Mládek, na ně odpovídám.

1. Otázka: Proč jsi Rudo, dne 15. 8. 2022 zaslal podání na GIBS proti mé osobě?

Pojem "podání" zní skoro jako "udání". Takový institut však neexistuje a pouze se tak dobře vyvolají emoce. Nejprve je třeba si vysvětlit rozdíl mezi žádostí o informaci, žádostí o prošetření služebního postupu a trestním oznámením.
Žádost o informaci, na rozdíl od druhých dvou variant, pouze pokládá DOTAZ. Neiniciuje a neukládá orgánu činit jakékoli akce vzhledem k dotčené osobě a orgán pouze odpoví. Nic víc. Proč jsem pokládal oficiální dotaz? Jednoduše proto, že jako jediný má právní relevanci a lze se na něj kdykoli odkázat. Slova pronesená "mezi dveřmi" právní relevanci nemají a tudíž postrádají v uvedené věci význam.


Žádost o informaci nelze podat PROTI konkrétní osobě, Tvá formulace je tedy emotivně zabarvená a evokuje, že jsem se snažil někoho poškodit. Není to pravda.

Odpovídám tedy : Honzo, ono "podání na tebe" o kterém hovoříš je ve skutečnosti DOTAZ, zda policisté požívají zvláštní právní ochrany ve věci střetu zájmů v rámci působení ve veřejné funkci.
Proč jsem se na toto dotazoval? Policista požívá zvláštní ochrany, např. přestupkový zákon. (Zákon č. 250/2016 Sb.) Tensice umožňuje uložit trest, který by mohl skončit zákazem činnosti chybujícího zastupitele, avšak tento nelze uplatnit na příslušníka Policie ČR.
Ve věci střetu zájmů však policista zvláštní ochrany NEPOŽÍVÁ - již dorazila i oficiální odpověď. Bylo třeba oficiální cestou potvrdit, jestli problém, který léta bují v místním zastupitelstvu je skutečným problémem. A ano, JE.
Beru jako důležité ocitovat pasáž v této žádosti o informaci - "a my bychom rádi měli jistotu, že jeho dosavadní postup při dosavadním výkonu funkce zastupitele byl v souladu s platnými zákony.Nechceme se nepatřičnou veřejnou kritikou dotknout ani jeho práce ani jeho osobnosti."

Nejedná se o udání ani podnět k přezkoumání. Jednalo se o pouhý dotaz, zda může Křeslicím vzniknout jednáním Jana Halamky a dalších zastupitelů problém. A odpovědí bylo, že bohužel ano a již vznikl.

2. Otázka: Proč jste zveřejnili pouze zavádějící titulek bez mého vyjádření a naopak jste neférově doplnili originál článku o otázku: "Znáte ho?"

Odpovídám: Na článek v deníku PrahaIN mne upozornil můj soused, kdy jsem v prvních momentech čtení myslel, že jde o Tvou propagaci. Po přečtení jsem však zbystřil, jelikož problém, na který článek upozorňoval byl v tomto článku evidentně neprofesionálně a amatérsky zpracován. Samotný deník vůbec neznám, četl jsem jej poprvé, jde zřejmě o cosi nového a okrajového v mediálním světě.
K meritu věci - Na základě tohoto článku jsem cítil stud a potřebu zjistit, zda je problém střetu zájmu právně opodstatněný a z tohoto důvodu jsem položil výše uvedený DOTAZ.

3. Otázka: Kdo zaslal anonym do redakce PrahaIN? Kdo zaslal podnět k šetření MČ Praha - Křeslice na ÚHOS?

Odpovídám : Nevím, kdo zmíněný anonym zaslal. Mail "Flashnews" nevlastním a nevím, kdo jej vlastní. Nevěřím, že tento deník kdokoli vzdělaný a objektivní bere jako relevantní.

4. Otázka: Proč jsi Rudo, zaslal dne 22. 8. 2022 další podání na Inspekci (OVK) Ředitelství služby cizinecké policie?

Odpovídám: Inspekce OV KŘP je pověřeným orgánem, který oficiálně odpovídal na můj původní dotaz. Nejednalo se o "další podání", pouze o upřesnění mého původního dotazu, který si přebral pověřený orgán sám. Dotaz zněl "Náš Spolek za ochranu Křeslic se ptá, zda má člen policejního sboru ČR tzv. "generální pardon", tedy, že nemusí před hlasování zastupitelstva oznamovat svůj možný střet zájmů. V zákoně č. 273/2008 Sb. se nám toto nepodařilo dohledat."

Ano, výjimky z porušení zákonů skutečně existují a někteří příslušníci silových složek jej požívají. V tomto případě výjimky nejsou.

5. Otázka: Co je účelem Tvé účasti v komunálních volbách, když Tě téma sloupů VN před pár měsíci nezajímalo?

Odpovídám: Účelem mé účasti v komunálních volbách je učinit přítrž neschopnosti a apatii vedení Křeslic a docílit kompetentního řešení zásadních otázek, které přímo ovlivňují život můj i mých sousedů.
Téma sloupů VN a VVN mne zajímá velmi, protože přímo ohrožuje můj rodinný dům, kde bydlím skoro 20 let. Na soupisce odborníků pro zvláštní výbor jsem byl již měsíce před mimořádným jednáním zastupitelstva v prosinci 2021.Ale ve chvíli, kdy jsou zastupitelé schopní zaměnit ČEZ za ČEPS a neuvědomují si rozdíl mezi "stavebním povolením" a "žádostí o výjimku z pražských stavebních předpisů", jednalo se dále o ztrátu času. Začal jsem se problému věnovat ve spolupráci s dotčenými sousedy a docílili jsme za několik měsíců výsledků, kterých místní radnice nedosáhla za uplynulých 10 let.

6. Otázka: Proč vedeš předvolební kampaň proti mé osobě tímto nečestným způsobem?

Odpovídám: Honzo, Ty a členové Tvého spolku jste porušili zákon. Vystavili jste Křeslice riziku ohrožení právní integrity a budoucího zneužití této "patálie" v případných sporech městské části. Nejhorší je, že o tom pravděpodobně nemáte ani tušení a neuvědomujete si důsledky svého jednání. A já jsem nevedl kampaň proti Tobě, v tichosti jsem se jen zeptal.
Já měl tolik slušnosti, abych věc nevytáhl veřejně, nejprve jsem se snažil dopátrat, zda je problém skutečně reálný a Ty mne obviňuješ z toho, že Ty jsi něco opakovaně zanedbal?

Předvolební kampaň z této záležitosti vytváříš pouze Ty. Nic z výše uvedeného jsem neuváděl veřejně a nemám zájem jakkoli Křeslice vystavovat riziku zneužití Tvé nedbalosti.
Naopak mne viníš za problémy, které sis způsobil sám svým jednáním. To je nečestné a bohužel to nyní využíváš k volební kampani pouze Ty. Děláš ze sebe oběť, ačkoli na tebe nikdo neútočil.


Výzva kpt. Mgr. Janu Halamkovi

Honzo, svým jednáním jsi způsobil Křeslicím problém. Svým jednáním, které jsi navíc překroutil a veřejně rozeslal na adresy občanů Křeslic jsi mne vykreslil jako útočníka, ačkoli k tomuto nařčení nemáš jediný relevantní podklad. 
Níže uvedený "otevřený dopis" obsahuje nepodložené informace, které by v případě žaloby v rámci ochrany osobnosti s největší pravděpodobností obstály před soudem. Emoce, které kolem tohoto dopisu vytváříš svým vlastním přičiněním, nejsou na místě. Spojuješ kandidáty sdružení My za Křeslice s něčím, o čem neměli žádné tušení a v této věci se neangažovali. Spojuješ spoustu nesouvisejících věcí dohromady, ať už v rámci volební kampaně, emocí či jakéhokoli jiného důvodu.
V právním státě není možné napadat jiné za své vlastní činy. V právním státě se veřejný činitel porušující zákon občanům omluví a v případě škody rezignuje. Rezignaci po Tobě nikdo nevyžaduje. Omluvu však ano.

Vyzývám Jana Halamku ve lhůtě 24 hodin k veřejné omluvě občanům Křeslic, kandidátům sdružení My za Křeslice a mně, Rudolfu Mládkovi, formou otevřeného dopisu zaslaného na mou e-mailovou adresu.

1. Žádám omluvu za křivé nařčení z "udání" Tvé osoby.
2. Žádám o omluvu za spojení kandidátů My za Křeslice s křivým nařčením z "udání" Tvé osoby
3. Žádám o omluvu občanům Křeslic za Tvou nedbalost a porušení zákonů, které může vyústit v budoucí komplikace v zásadních sporech městské části.
4. Žádám o informaci, kdo Tvou osobu vyšetřuje, z čeho j
i vyšetřuje a jaké jsou důvody tohoto vyšetřování? Pokud toto nechceš uvést, prosím o výslovné uvedení, že Tvé vyšetřování nemá přímou souvislost s mnou položeným dotazem a je způsobeno pouze Tvým jednáním.
5. Žádám o veřejný příslib Tebe a členů Tvého spolku, že budou v budoucnu dodržovat platnou legislativu a nevystaví právní integritu obce dalšímu riziku.


Plný text mé odpovědi a výzvy Tvé osobě zasílám datovou schránkou na adresu Křeslického spolku a na e-mailovou adresu honzahalamkakreslice@gmail.com.