Opět MČ - Křeslice vynechána? Ptáme se proto Obvodního státního zastupitelství

15.04.2022

K podnětům Spolku za ochranu Křeslic ze dne 22. 3. 2022 č.j. SPOK/1/21/22-(1-4)

Spolek za ochranu Křeslic obdržel od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 vyrozumění výše uvedeného čj. ze dne 6. dubna 2022 zároveň se zaslaným poučením.

Spolek za ochranu Křeslic ve všech podnětech ze dne 22. 3. 2022 č.j. SPOK/1/21/22-(1-4) uvedl, že podává tyto podněty ve spolupráci s MČ Praha - Křeslice, jako stranou poškozenou, která si zároveň přeje být o vývoji podnětů informována.

V příloze zasíláme potvrzení, že tato skutečnost v rámci výstupů Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 nenastala.

Dovolujeme si tímto, pro projednání s MČ Praha - Křeslice dne 12.dubna 2022 požádat, zda by bylo možné pro jednání zastupitelů tohoto orgánu veřejné moci, aby obdobné vyrozumění z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 bylo zasláno i MČ Praha - Křeslice (ID datové schránky 5z8aktm) pro projednání přípravy této městské části na potřebnou součinnost s Policií ČR, Obvodní ředitelství policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, U Plynárny 2, Praha 4. Pouhá informace Spolku za ochranu Křeslic není za této situace pro zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice dostatečně validním dokumentem.

Spolek za ochranu Křeslic si tímto dovoluje vyslovit předem poděkování, že věc bude následně uspokojivě vyřešena.


Řešení bylo rychlé. OSZ Pro Prahu 10 vyrozumělo MČ Praha - Křeslice obratem. Takže to jde, že?