Obracíme se i na ombudsmana

29.03.2022

Z dopisu vyjímáme:

...kdyby občan přišel na úřad s tím, že chce nový technický průkaz na vozidlo, které by pocházelo z trestné činnosti, asi by kompetentní úředník neprohlásil, že jej nezajímá, jak občan vozidlo získal, a příslušné osvědčení by proto nevystavil.

Jenomže:

1) MPO ČR nepřezkoumává podklady z jiných státních složek, ministerstev či úřadů městských částí Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy nebo Pražské hygieny, neboť vychází z předpokladu perfektnosti těchto podkladů.

2) MPO ČR proto nezahajuje žádná přezkumná řízení k dodaným podkladům a jejich zpochybnění. Zneplatnění či vyřazení dodaných podkladů ponechává na těch, kteří se takových kroků domáhají, a domáhat se mají u orgánů, jejichž podklady napadají.

Pokládáme však za naprosto absurdní, aby si občané museli najímat advokáty na to, aby tito kontrovali práci zaměstnanců - úředníků státní správy a zajišťovali nápravu jejich nedbalostí žádostmi, dopisy, urgencemi či nakonec u orgánů činných v trestním řízení.

Dopis je podstatně delší, ale ukázka dostatečně dokumentuje, jak vypadá stav České republiky a zdá se, že místo právního státu tu máme jakousi fasádní demokracii. To je horší, než jsme vůlbec čekali.

Uvidíme, co nám úřad ombudsmana, který byl založen pro nápravu špatné práce státu, odpoví.