OBČANÉ MUSELI ŘEŠIT, RADNICE SELHALA

19.09.2022

Minimálně dva případy v Křeslicích stojí za pozornost. Oba jsou pro občany významné a oba museli řešit a řeší sami občané, protože místní zastupitelstvo selhalo.

První je kauza Mlýn na Dobré vodě.

Kauza hlučných párty s živou hudbou, diskotéky do pozdních nočních hodin, bujaré obtěžující oslavy slyšitelné až na kraj Křeslic. Každý víkend, a někdy i ve všední den. MČ Křeslice neučinila nic. To občané si museli najmout právníky, to občané si museli najít novináře, to občané donutili úředníky stavebního odboru úřadu Prahy 11, aby se tím konečně začali zabývat. OBČANÉ - nikoliv ti, co to měli řešit. Takže otázka řečnická: Mělo by to takhle být? Takové zastupitelstvo opět chceme?

Druhou kauzou jsou stožáry VN a VVN

Výčet všeho toho, co mohla za roky zpátky MČ Křeslice udělat a neudělala byl v této kauze už tolikrát proveden, že nemá cenu to vše znovu opakovat. A byli to opět OBČANÉ, kteří kvůli neschopnosti zastupitelů museli založit spolek, aby nejenže rozkryli, co se to vlastně za jejich zády děje, ale především hledali cesty k možnému řešení. A protože stavba je z kategorie "veřejně prospěšná", což je politická kategorie, opět se ukázalo, že po zajištění technických podkladů je to již jen politická rovina, kde je možné případ řešit dál. To ale bez MČ Křeslice půjde těžko a vrcholoví politici to opakovaně zdůrazňovali. Proto vznikla třetí kandidátka. Řešení kauzy soudem už je jen krajní možnost s hodně nejistým výsledkem. 

Může se zdát, že kritika současných zastupitelů je ostrá až kontroverzní. Jenomže tito lidé s plným vědomím přijali funkce, na které zjevně nestačili. To se může stát každému, ale jejich vlastní sebekritika je nulová. Příčinou jejich výsledků nebyla až tak zlá vůle, příčinou byla především neschopnost. A ta si ostrou kritiku zaslouží, zvláště v případě, kdy se chybující tzv. nechytí za nos a neomluví za špatnou práci. Naopak titíž hodlají se stejnou neschopností řídit Křeslice dál. To je nejen nezodpovědné vůči občanům to je ten skutečný (!) projev arogance.

Třetí kandidátka MY ZA KŘESLICE byla sestavena lidmi, kteří nechtěli, aby současný stav pokračoval. A protože bylo zřejmé, že občané často ani netuší, co vše se v Křeslicích děje, byla snaha občanům informace spolu s hodnocením současných zastupitelů poskytnout. Pro získání řady důkazů bylo nutné se i s dotazy obrátit na státní orgány, protože v každé slušné společnosti na světě má čerpání veřejných peněz svá pravidla a nelze je obcházet.

Fakta všech nedostatků v Křeslicích vyvolaly emoce, ale jenom vyvolání emocí předloženými důkazy bylo šancí na to, aby občané Křeslic pochopili, že to takhle nesmí jít dá. Aby pochopili, že jejich životy se neodehrávají za zavřenými dveřmi jejich domovů, ale v celém prostoru Křeslic. Mnohaletá pasivita a nevšímavost vedla k úpadku Křeslic a v porovnání s jinými městskými částmi až žalostnému.

Křesličtí by u letošních voleb měli prokázat, že své obci rozumí a chtějí v ní v klidu a dobře žít.  Musí se sami rozhodnout. Nabídku dostali, přijmout ji nemusí. Opravný krok ale už nebude.