Nový starosta je nutnost

02.03.2022

Milé členky a členové spolku,

všichni vidíme tu hroznou válku na Ukrajině a vedle ní se zdá, že naše křeslické problémy jsou malicherné. Ve srovnání vedle války nepochybně jsou. Ale vznikly stejně tak přičiněním zla, sice ne tak hrozného, jaké je v Rusku, ale stále jde o zlo.

Ukazuje se, že cesta k záchraně Ukrajiny bude vyžadovat světovou soudržnost.  Cesta  k nápravě v Křeslicích, v tom našem malém mikrosvětě, to ale bude vyžadovat také.

Obě zvolené strany na naší MČ Křeslice se budou muset dohodnout a po odchodu Trefného k 9.3.2022 zvolit v dohodě nového starostu a šéfa úřadu. Je toho moc k napravování a tak věříme, že obě strany pochopí, že takhle, jak to dělal Trefný, to opravdu nejde.

Nový starosta má šanci na zastavení výstavby obludných stožárů, ale bude to vyžadovat trpělivost, soudní žaloby a aktivní přístup celkem. Náš spolek, který dnešním dnem přivítal 70.člena je připraven pomoci.

Výbor Spolku za ochranu Křeslic