Nevíte kdo kandiduje? V nabízených spotech se můžete na kandidáty podívat a poslechnout si je

10.08.2022
Spoty na stránkách MY ZA KŘESLICE
Spoty na stránkách MY ZA KŘESLICE

Nepochybně řadu kandidátů do MČ Křeslice naši občané znají. Někteří jsou doslova "nechvalně" proslulí. Jistě si mnozí pamatují, jak před čtyřmi roky vysvětlovala paní Smutná tzv. opozici, že nemohou mít žádného místopředsedu ani předsedu jakéhokoli výboru, protože jsou nezkušení. A to opozice disponovala inženýrem, dvěma magistry, jedním lékařem atd. Ani tato vysokoškolská kvalifikace nebyla pro paní Smutnou dostatečně dobrá. Ale snad všechna kandidující seskupení plánují setkání s občany, se svými voliči. Tam nepochybně své kandidáty představí.

Jinou otázkou je, že řadu kandidátů lidé vůbec neznají. 

A tak nevědí, zda mluví basem, či fistulí, co vlastně hodlají , jaké mají názory a kdo vůbec jsou.

Voliči se nemohou se všemi kandidáty potkat. Nezřídka účasti voličů na veřejných setkání bývají spíše nízké, protože dnes lidé mají hodně práce, často do večerních hodin a jsou unaveni politikou celkově. A tak se jim na živá setkání ani moc nechce.

Zatím jen sdružení nezávislých kandidátů MY ZA KŘESLICE se rozhodlo své kandidáty přiblížit ve filmových spotech, které je možné si prohlédnout na jejich webových stránkách: 

https://www.my-za-kreslice.cz


Na malé a rychlé seznámení to stačí. Z neznámé tváře na fotografii náhle volič uvidí hovořící sousedku či souseda, resp. kandidáta a toho, koho může alespoň rychle posoudit, zda má či nemá jeho důvěru. 

Vytvářet spoty představuje snahu respektovat křeslické voliče, kteří nemohou být všude, nemohou stihnout vše. A ne každý si politikou, byť pouze komunální, chce zaplnit svůj volný čas.

Spoty vedou k poznání. Je jen na voličích, zda to využijí.