Návrh na zápis spolku - odesláno

12.01.2022

Na četné dotazy členů sděluji, že návrh na zápis našeho spolku do veřejného rejstříku byl doplněn a odeslán na Městský soud v Praze pod sp.zn. L 71884/RD13/MSPH již 5. ledna 2022. Protože soud má na zápis až 3 týdny, nezbývá než vyčkat a případně, pokud tam máme nějakou chybu, doplnit návrh. Trochu nám to komplikuje jednání s orgány veřejné moci (OVM), kde jaksi někteří netuší, že můžeme konat úkony již nyní, a že podstatné je, kdo je podavatel pomocí datové schránky, která potvrzuje identitu osoby. Ale prostě švejkovina je náš národní rys. Nedělejme si iluze, že naše podání jsou vítána. Nejsou a nebudou. Žel spolek nemá nástroje ani peníze, kterými disponuje MČ Praha - Křeslice, a tak nám nezbývá než obracet se a obracet se.

Jako spolek jsme se proto obrátili i na našeho souseda, populární osobnost Michala Davida, zda by nechtěl spolku pomoci vystoupením v České televizi, protože i jeho nemovitost bude těmi obludnými stožáry vizuálně zasažena, byť to nejhorší mají před sebou lidé v ulici Mátová. (Ty, pokud se něco nezmění, čeká v nemalé míře asi i vyvlastňovací řízení.) Michal David ale dne 11. ledna 2022 ve své SMS vystoupení v ČT k této problematice odmítl.

rm