Napsali jsme ministryni Hubáčkové na MŽP ČR

18.01.2022
Ministryně Ing. Bc. Anna Hubáčková
Ministryně Ing. Bc. Anna Hubáčková

"....dovoluji si obrátit se přímo na Vás, vážená paní ministryně, a to s podnětem k přezkumu závazného stanoviska EIA vydaného MŽP ČR v Praze dne 10. 8. 2014 č.j.: 49741/ENV/14 pro záměr V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV. "

Úryvek z části dopisu na Ministrerstvo životního prostředí je dále podložen řadou našich zjištění z procesu EIA (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí), který proběhl v roce 2014, kde jsme shledali zásadní nedostatky v přílohách předložených dokumentů. Nikdo jiný si před námi nevšiml?! K rozporům se skutečnostmi, tvrzenými v žádosti o EIA, jsme dále zaznamenali i jiné informace a to v rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23.11.2021, kde se vydání EIA z roku 2014 sice nezpochybnilo (ač mělo), ale v samotném jednání se potvrdilo, že výšky stožárů jsou zcela jiné, než byly v posudku pro vydání EIA předloženy a nejde o jediný závažný problém.

Práce našich členů byla mravenčí a spotřebovala mnoho hodin úsilí. Ale zachraňujeme, tedy alespoň se snažíme, situaci hodně pozdě. Obrátili jsme se v soukromém jednání i na ex-ministryni spravedlnosti s prosbou o radu, jak dále postupovat, když celá záležitost vykazuje tolik protiprávních jednání a kroků.

Zdá se, že především naši členové z ulice Mátová se budou muset rozhodnout, jak postupovat dále. Vyčkáme odpovědi z MŽP, ale s dosavadním stavem se nesmiřujeme. Naše úsilí bude směrem k dalším státním orgánům pokračovat. Celá kauza vypadá jako chobotnice velkého falza a pokud se v tomto hodnocení nemýlíme, tak tu nepůjde jen o nějaké stožáry. Snad se z dotčených firem a orgánů jedná jen o chybu, omyl či nedorozumění.

rm