Napsali jsme ČEPSu

21.09.2022

Z dopisu to hlavní:

Vážený pane předsedo představenstva
Náš Spolek za ochranu Křeslic tímto přípisem nevolá po žádném nulovém řešení (!), to by bylo i proti našim zájmům i zájmům ostatních občanů. Jsme přesvědčeni, že nepochybně existuje řešení vhodnější, šetrnější a přijatelnější. Je ale určitě nezbytná realizace řešení na tak extrémně vysokých stožárech? Nelze využít konstrukce nižší a třeba i širší? Koridor je dostatečně široký a v části Křeslic by osa vedení mohla být i posunuta. Jsme přesvědčeni, že je možné nalézt řešení, které by v drtivé části vyloučilo nežádoucí zásahy do soukromých pozemků, či domů našich občanů. Řešení, které by nevedlo k zohyzdění celé krajiny a k zohyzdění našeho hlavního města Prahy. Voláme po takové stavbě, která by mohla být přijatelná pro všechny občany Prahy i pro pražské politiky, kteří se k celému plánu staví čím dál tím více kriticky. Výsledná ostuda z této plánované výstavby by mohla byla obrovská a nepochybně by těžko získala souhlas široké veřejnosti.
Uvítáme, vážený pane předsedo představenstva, Vaši pozornost tomuto problému. Nepochybně lze požádat techniky ČEPS a.s., aby navrhli jiné konstrukce a příp. i navrhli posunutí vedení v rámci AZÚR 3 a to tak, aby byly splněny energetické cíle, ale aby došlo k minimálním zásahům do života občanů Křeslic. Jsme přesvědčeni, že takové řešení je možné. Není vyloučeno, že bude nakonec svoláno o této záležitosti jednání na MČ Křeslice za účasti obou stavebníků, aby se hledala shoda na možné realizaci. Pokládám za vhodné Vás tímto požádat, aby ti, co případně Křeslice navštíví, měli alespoň základní představu, jak plán výstavby upravit. Nepochybně by to vedlo ke zjednodušení celého procesu i výstavby, bez dalších zpožďujících kroků. Ostatně, proč by obě strany nemohly být spokojené, když jde principiálně o dobrou věc pro všechny.

Odesláno na:
ČEPS, a.s.
Vážený pan
Ing. MARTIN DURČÁK
předseda představenstva Elektrárenská 774/2
Praha 10, PSČ 10152, ID Seccdqd