Na pozadí války stále řešíme Křeslické problémy

06.03.2022

Přestože šílená válka na Ukrajině pokračuje, a média se jí věnují prakticky každý den, nezastaví se ostatní život. Ani ten náš ne. Lidé chodí do práce, děti do škol, obchody jsou stále ještě otevřené a růst cen pohonných hmot je rekordní.

V Křeslicích by měl odstupující starosta ke dni 9.3. předat funkci a podepsat předávací protokol se svým zástupcem, místostarostou panem Tomášem Párysem. Zda se tak děje, zda tedy probíhají tyto přípravy, to ví asi málo kdo. Politika " Do toho, co tu děláme, nikomu nic není", kterou jsme viděli na MČ Křeslice praktikovat mnoho let, zdá se pokračuje. Pokud se zeptáte některého ze zastupitelů, co je nového, krčí rameny. Opačně z "tábora" Trefného se ozývá, že Trefný neustál jakýsi tlak a je to vlastně chyba někoho jiného, že radnice MČ Křeslice má tento stav. Není horší lži, není horší pomluvy, není horšího zkreslování skutečného stavu.

Stačí se podívat do dokumentů, které našemu spolku dal k nahlédnutí pracovník MPO ČR pan Ing. Rudolf Zeman. Pomineme-li ve spisu založené obvinění MČ Křeslice z údajně nezákonného jednání, (velmi překvapivé), pak při studiu všech dokladů vidíme především nezájem, lhostejnost a nulovou aktivitu při řešení plánu výstavby obludných stožárů VN a VNN v režii ČEPS a.s. Vždyť stavebníci zde operují mj. i s EIA z roku 2014, která stále vykazuje značné nedostatky.

 Alibismus, který ještě donedávna vypouštěla MČ Křeslice, že "nic není ztraceno", protože začíná společné územní a stavební řízení a tím se vše dá napravit, je jen alibismus. V tomto "optimistickém" stádiu to řízení zjevně není. Řízení je na MPO ČR zahájeno a na úřední desce se objeví v momentě doložených dokladů stavebníkem. A to z důvodů dalších velmi krátkých lhůt pro rozhodnutí o udělení stavebního povolení. Je čeho se obávat? Je a to velmi.

Co tedy je skutečně připraveno na MČ v Křeslicích? Jaká opatření? Kdo to vůbec ví? Jsou zastupitelé informováni? Někdo jiný to ví? Plní ještě MČ Křeslice vůbec svou úlohu vůči svým ostatním občanům? Na legitimní otázky nikdo našemu spolku zatím neodpovídá, a proto čekáme. A nejsme nepochybně jediní, kdo se v Křeslicích zeptal. Že čas pracuje proti nám asi nikomu nemusíme připomínat. A že viníci začínají z mlhy nicnedělání a velmi podivných rozhodování vystupovat je už také jasné, stejně tak je jasné, že nejsou jen v Křeslicích.

rm