My v Křeslicích už víme, jak vypadá ZLO

11.03.2022

Každé zlo má stejné metody, stejnou tvář a nakonec i stejné odstrašující pomníky. Nejprve si vyčachruje, že má právně vše v pořádku, potom zdůvodňuje, že se vše děje pro blaho občanů a nakonec jako u každého ZLA zbudou kříže, ostnaté dráty, rakety vypálené do sídlišť a nebo ohavné stožáry jako symbol zpupnosti a pocitu, že si ZLO může dělat, co chce.

Kdosi mazaný se vůči nám v Křeslicích ohání právem z roku 1976 (zákon.č 50/1976 Sb.) a uzavřeným platným územním řízením. To umožňuje vyhnout se urbanistickému posouzení, to umožnilo MŽP ČR odmítnout vypracovat pro Křeslice posudek dopadů stožárů VN a VVN se sdruženým vedením na životní prostředí.

Je to v roce 2022 morální ohavnost jaká nemá v České republice obdobu. Je to doslova plivnutí do tváře právu Evropské unie i současnému platnému právu České republiky. Právě proti takovým a jim podobným se již od roku 1992 přijímaly zákony, proti takovým Evropská unie přijímala směrnice, a proto i čeští zákonodárci ohavný cynický zákon z roku 1976 v roce 2007 zrušili a přijali nový, aby se nikdo nemohl ohánět územním rozhodnutím a stavební povolením, které je nejen právně, ale i společensky a morálně nepřijatelné.

Právní jednání v rozporu s veřejným pořádkem, jednání fraudem legis, to vše je odsouzeníhodné. Dnes by si nikdo v celé Evropské unii netroufl jen tak stavět ohavná monstra lidem přímo před okny. Někteří tento plán údajně mají a zvláště pražský primátor Hřib svým podpisem Obecného opatření obce č. 60/2019 pomohl k legalizaci takového postupu. Právně je to možná v pořádku, morálně a věcně opět odsouzeníhodné.

Každé ZLO bylo vždy bezcitné. Stačí si otevřít jakákoliv česká či světová média, aby zjistil do jaké obludnosti může ZLO zosobněné Putinem narůst. A začíná to vždy nenápadně, nějakou to šmelinou proti občanům. Jako třeba proti nám v Křeslicích. Na konci každého zla se nakonec najde nějaký ten tunel špinavých zájmů nebo korupce a nebo hrabivosti.