My s postupem vlády v případě stožárů VN a VVN v Křeslicích nesouhlasíme.

03.09.2022
ŠVÁBI
ŠVÁBI

ÚVODEM

JUDr. ZDENĚK KOUDELKA:

"Ministr vnitra Rakušan nazval některé občany Čech, Moravy a Slezska, kteří nesouhlasí s vládou, proruskými šváby. Označování nositelů opozičních názorů termíny krysa či šváb patří k projevům politiky, která vyústila ve vraždy politicky, rasově či jinak nepohodlných lidí. Němci v době nacismu ve filmu Žid Süss režiséra Veita Harlana z roku 1940 přirovnávali Židy ke krysám. Pachatelé rwandské genocidy motivovali vraždění Tutsiů v roce 1994, kdy se počet obětí odhaduje na 800 000 lidí, označením za šváby, obdobně jako ministr Rakušan." (1)

Takže znovu a znovu:

Je to vláda, resp. přesněji Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR, které vykonává 100% práva akcionáře obchodní společnosti ČEPS a.s. Akcionáři mají právo, ale i povinnost státního dohledu vyjádřit se k záměrům představenstva a mají právo v této věci přijmout rozhodnutí a usnesení valné hromady.

Již od roku 2001 (sic!) ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s. hlásají, jak je "životně nutné" v koridoru AZÚR 3  (prochází Křeslicemi) provést úpravu vedení VN a VVN tak, aby došlo k posílení energetických toků. Nic proti takovému záměru, i když je podivné, že ona tolik zdůrazňovaná "životní nutnost" nenabrala ani za 21 let konkrétní realizace. A ta, která se v plánu stavebníků nyní nabízí je pro obec Křeslice a její občany ta NEJHORŠÍ MOŽNÁ.

To není záležitost jen této vlády, ale v této době má stavební odbor MPO ČR rozhodnout o vydání stavebního povolení pro ČEPS (hlavní stavba) a PRE distribuce (vedlejší stavba). Už je to doslova směšné!

To první stavební povolení, bez ohledu na platné zákony, bylo vydáno 2009, prodlouženo 2011, dále 2013 předáno na MPO ČR a prodlouženo do 2015. A to šlo o ŽIVOTNĚ NUTNÉ řešení. Pche!

Plytkost argumentů šéfů ČEPS a PRE distribuce je za 21 let rovna zásadní nepravdě, doslova lži. Přestože existuje technické řešení, navíc podpořené Pražskými stavebními předpisy, aby bylo dostatečné pro záměry obou stavebníků a přijatelné pro pražské občany, tak oba stavebníci jej zcela záměrně ignorují. Ukázka úřednické moci, ve které se projevují tolik známé totalitní praktiky.

Zdá se, že občané jsou pro českou vládu ti poslední. Jenomže to už tu bylo.....

A to se občanům naprosto neúnosně (!!) zdražuje elektrická energie o plynu ani nemluvě.

A když se nám tahle politika nelíbí tak jsme pro někoho např. něčí "švábi" nebo něco ještě horšího? TAK TAKHLE SNAD OPRAVDU NE.

Bezohlední politici a bezohlední státní manažeři by měli z politiky a z funkcí zmizet. A s nimi i ty jejich plány na stožáry VN a VVN v Křeslicích také. Že se tak nestane? Nic není nikdy černobílé....


(1) Zdroj: https://www.blogosvet.cz/article/ministri-rakusan-a-valek-a-upadek-politiky-AufJs?utm_source=echo24_hp