MPO ČR nám odpovídá a radost nemáme

28.01.2022
Foto: mpo čr
Foto: mpo čr

Členská základna Spolku za ochranu Křeslic již dostala plné znění dopisu MPO ČR, ale pokládáme za vhodné sdělit i ostatním občanům Křeslic, co nám Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dne 27. ledna 2022 sdělilo a citujeme výňatek:

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane magistře,

k žádosti podané písemně dne 19. ledna 2022 prostřednictvím datové schránky podatelny Ministerstva průmyslu a obchodu (dále též "ministerstvo), MIPOX03UOUGH, Čj: MPO 9382/2022, vám sdělujeme, že na stavební úřad ministerstva byla dne 27. prosince 2021 podána žádost o společné povolení na záměr "V415/495 zaústění vedení". Tímto dnem bylo zahájeno řízení.  (Pozn. Stavbu hodlají  společně realizovat ČEPS a.s. a PRE a.s.)

Pro nás občany Křeslic je to velmi zlá správa. Zatím další komentář nemáme.

rm