MČ Křeslice vede spor s MŽP ČR

04.04.2022

Na společném setkání úřadujícího starosty, Tomáše Páryse, a předsedy Spolku za ochranu Křeslic, Rudolfa Mládka, odeznělo, že MČ Křeslice je nucena vést spor s Ministerstvem životního prostředí ČR, které odmítlo MČ Křeslice možnost nahlédnout do spisu EIA stavebníků ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s.

Překvapivé jsou dvě věci: Proč, poprvé, to MŽP odmítlo, když MČ Křeslice prokazatelně byla účastníkem řízení - to moc logiky nedává - a podruhé, proč znalost spisu nemá advokát MČ Křeslice, který nyní podává rozklad proti zamítnutí nahlédnutí do spisu.

Jak jsme ale viděli už na mimořádném zasedání zastupitelstva MČ Křeslice, nezdá se, že advokát MČ Křeslice (pokud jde stále o stejnou kancelář) je o věci samé dostatečně informován. Vypadá to spíše opačně. Ostatně na legitimní otázky zastupitelů nereaguje patřičným způsobem. Zastupitelé by měli prověřit tento smluvní vztah, protože jeho výsledek se zvenčí jeví jako podivný.

Probrána byla i otázka působnosti bývalého starosty Trefného a skutečnosti, již veřejně známé, se jenom potvrzují. Rozhodně to nejenže není na pochvalu, ale správně se občané ptají: Jak mohl úpadek vedení Křeslic dojít až tak daleko? Přiznejme si: Někteří voliči v posledních komunálních volbách velmi, ale velmi špatně, rozhodli. Dopady proto pociťujeme všichni.

Úřadující starosta Tomáš Párys plánuje podle návrhu Spolku za ochranu Křeslic na dubnovém zasedání zastupitelstva probrat a příp. schválit množnost žaloby na poslední Obecné opatření obce hl.m.Prahy týkající se Křeslic, byť domoci se u soudu přijetí této žaloby je samozřejmě jen určitou zkouškou. Je dávno po oficiálním termínu k tomto kroku, ten vypršel v roce 2020. Ale proč to nezkusit.

Rozhodně by ale žalobu neměl zpracovávat advokát, o jehož zájmech, alespoň Spolek za ochranu Křeslic, má pochybnost. MČ Křeslice své obranné množnosti v minulosti vůbec nevyužila, a advokát o této skutečnosti vědět musel. Výmluva na to, že to trestuhodně Trefný zanedbal, jako ostatně kde co, to u Spolku za ochranu Křeslic při pohledu na znění advokátního zákona moc neobstojí.

Takže pokud zastupitelé budou souhlasit s podáním žaloby, pokus o nápravu alespoň jednoho z problémů by byl dobrou vizitkou dokončování jejich působení do voleb v říjnu 2022. Možná, že žaloba nebude úspěšná, ale vzdávat to předem je zbytečné.

Rozhodně lze setkání předsedy Spolku za ochranu Křeslic s úřadujícím starostou Křeslic, Tomášem Párysem, označit jako konstruktivní, a zda se podaří změnit dosavadní velmi negativní stav v Křeslicích, ukáže čas. Pan Párys pracuje na plný úvazek jakou vedoucí pracovník v DPP a tak čas, který může věnovat MČ Křeslice je samozřejmě omezený. Spolek za ochranu Křeslic si je této skutečnosti vědom.


rm