Martin Melín: K volbám

29.08.2022

V současném zastupitelstvu mi chybí odbornost a schopnost najít kvalitní řešení

Považuji se za typického obyvatele Křeslic. Hodně pracuji a svou energii a znalosti věnuji tomu, abych rozvíjel to, co dělám a dělal to v nejvyšší možné kvalitě. Užívám si zahradu a dům v Křeslicích, které slouží jako skvělé zázemí pro odpočinek a procházky po okolí s mým mazlíkem. Záleží mi na tom, jak to vypadá okolo, baví mě třeba sekat cestičky v blízkosti pozemku, aby se mně i mým sousedům po nich dobře chodilo.

Spoléhal jsem na to, že poslední zvolené zastupitelstvo bude ke správě obce přistupovat podobně. Toho jsem se bohužel nedočkal. Namísto toho pozoruji tristní stav původních cest kolem Botiče, narážím na nesmyslné ohrady a rozblácené cesty po činnosti těžké techniky. V poslední době se neúměrně zvýšila úroveň hluku z provozovaných náleven u Štítu a Fantova mlýna. Na přímou výzvu p. Trefnému, aby obec aspoň nějak zakročila, jsem se nedočkal odezvy, ale spíš reakce, "že to není jeho starost".

Pak jsem se mimochodem dozvěděl, že Křeslice jako jediné nedostanou finanční kompenzaci za stavbu Kauflandu. Následuje projekt na výstavbu extrémně vysokých stožárů vysokého napětí v horní části Křeslic, developerský projekt Zelené Křeslice, kde zastupitelstvo pasivně přihlíží či dokonce umožňuje jejich vznik. Těch věcí je už moc, příliš na to, abych neměl obavu o budoucnost Křeslic, obavu o kvalitu vlastního bydlení v této lokalitě.

To je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat do nového zastupitelstva s podobně smýšlejícími lidmi, kteří jsou ve svém profesním životě odborníky a jsou zvyklí stejně jako já hledat kvalitní řešení v situacích, které se týkají Křeslic a života v obci.

Pokud chcete Křeslice takové, jaké je máte rádi, podpořte nás! Děkuji.


Pozn. Martin Melín je kandidátem sdružení MY ZA KŘESLICE 

link: https://www.my-za-kreslice.czRádi otiskneme stanoviska i jiných kandidátů, pokud nám je pošlou. Bez úprav, bez cenzury, přesně, jak to napíší..